Norva 24

Investeringsår: 2015
Status: Nuvarande
Bransch: Underhåll av infrastruktur under mark

Webbplats: www.norva24.no

Norva24 etablerar sig i Danmark

Norva24 har förvärvat ISS Kloak- & Industriservice som är dansk marknadsledare på kloak- och industritjänster, från ISS Group. Förvärvet är ett viktigt steg mot att nå Norva24s vision att kunna erbjuda sina tjänster till kunder i hela Norden. ISS Kloak- & Industriservice omsätter ca 200 miljoner danska kronor och har 164 anställda. Bolaget driftar 115

Läs hela nyheten

Valedo investerar i Norva 24

Valedo Partners Fund II AB (“Valedo”) har investerat i Norva 24, en företagsgrupp verksam inom slamsugning och närliggande tjänster i Norge. Norva 24 grundades 2015 genom en sammanslagning av ett antal kompletterande regionala bolag med liknande tjänsteerbjudande och en delad vision om att konsolidera, professionalisera och utveckla branschen för slamsugning och närliggande tjänster. Villkoren för

Läs hela nyheten