Nyheter

Norva24 etablerar sig i Danmark

Norva24 har förvärvat ISS Kloak- & Industriservice som är dansk marknadsledare på kloak- och industritjänster, från ISS Group. Förvärvet är ett viktigt steg mot att nå Norva24s vision att kunna erbjuda sina tjänster till kunder i hela Norden.

ISS Kloak- & Industriservice omsätter ca 200 miljoner danska kronor och har 164 anställda. Bolaget driftar 115 servicebilar i 6 regionala centra över hela Danmark och har varit en del av ISS Group sedan 1999.

“Vi är glada över att välkomna ISS Kloak- & Industriservice till Norva24. Med detta förvärv får vi en stark rikstäckande plattform i Danmark med ett tjänsteutbud likt Norva24. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra nya kollegor och utbyta erfarenheter samt resurser för att utveckla och förbättra vårt kunderbjudande.” säger Jon Nesje, VD för Norva24

“Som en del av Norva24 blir våra tjänster en kärnverksamhet, vilket gagnar både våra kunder och anställda. Vi ser fram emot att bidra till Norva24s tillväxtstrategi och vi har redan identifierat ett antal potentiella tillväxtinitiativ. Vi är entusiastiska över att inleda ett nytt kapitel för vårt företag.” säger Jan Kreiberg Larsen, VD för ISS Kloak- & Industriservice

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Norva24, vänligen kontakta:
Jon Nesje, CEO
+47 950 341 40
jon.n@norva24.no
För ytterligare information om ISS Kloak- & Industriservice, vänligen kontakta:
Jan Kreiberg Larsen, CEO
+ 45 40 29 64 32
Jan.Larsen@ikias.dk

 

Om Norva24:
Norva24 är marknadsledande i Norge och Danmark inom vissa nischer av infrastrukturunderhåll, inklusive slamsugning, rörinspektion, tankrengöring och industriella underhållstjänster. Efter förvärvet av ISS Kloak- & Industriservice har Norva24 cirka 500 anställda och en årlig omsättning över 800 miljoner norska kronor. Norva24 är ett portföljbolag i Valedo Partners Fund II AB. www.norva24.no

Om Valedo:
Valedo är ett oberoende svenskt investeringsföretag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet