Legal notice

Valedo Partners Fund I AB, Valedo Partners Fund II AB och Valedo Partners III AB är separata juridiska personer (aktiebolag) som bedriver verksamhet helt självständigt från varandra.