Om valedo

Tillsammans med ambitiösa entreprenörer, ledningsgrupper och partner-investerare växer Valedo bolag och transformerar branscher

Valedo är en tillväxtorienterad aktiv ägare som investerar i mellanstora verksamheter, främst i Sverige och i resten av Norden, med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential. Vi är ett aktivt stöd till företagsledningar i genomdrivandet av långsiktiga värdeskapande initiativ och för att stärka verksamheters marknadspositioner. Långsiktigt värdeskapande omfattar inte bara initiativ för att driva omsättnings- och vinsttillväxt utan även strategier för och investeringar i produktutveckling, sälj och marknadsföring samt fokus på ökad kund- och personalnöjdhet.

Vi bidrar med kapital, kompetens, erfarenhet och passion för att säkerställa att de företag som vi investerar i når sin fulla potential. En investering av Valedo ger ökade möjligheter för en verksamhet att växa och utvecklas genom förvärv, geografisk expansion, lansering av nya produkter och tjänster. Valedos investeringar genomförs oberoende av varandra och alla bolag utvecklas utefter sina egna unika strategier, förutsättningar och möjligheter. Valedo har för avsikt att investera ca 2 miljarder kronor i nordiska verksamheter under de kommande tre till fem åren.

Rapunzel of Sweden

FILOSOFI

Valedos namn kommer från de två latinska orden, valesco och credo, som betyder att växa och stärka respektive att tro på och stödja. Dessa två ord illustrerar tillsammans vår filosofi. Valedos verksamhet bygger på tydliga värderingar om: långsiktighet, engagemang, utveckling och ständig förbättring, öppenhet och transparens, samt etik och moral.

Det är vår övertygelse och filosofi att långsiktigt värdeskapande primärt drivs av tillväxt. Valedos investeringar baseras därför på en flerårig utvecklingsplan för att utveckla, säkerställa och stärka företagets strategiska position genom tillväxt. För att framgångsrikt kunna utveckla och växa ett företag krävs ett långsiktigt och nära samarbete mellan ledning, styrelse och ägare. Vi är därför partnerskapsorienterade och investerar gärna tillsammans med tidigare ägare och alltid med företagens ledning och personal samt har en stor öppenhet avseende mål och strategier i de bolag vi investerar i.

Kompetens och Erfarenhet

Valedo har omfattande erfarenhet av att driva utvecklings- och tillväxtstrategier och för att aktivt kunna förstå och stödja bolagen som vi investerar i har vi ett omfattande nätverk av personer med bred operationell erfarenhet från olika industri- och tjänstesegment. Dessa industrialister ställer sin kompetens, erfarenhet och engagemang till förfogande under förvärvsprocesser men framför allt som styrelseledamöter i de företag vi investerar i. I den funktionen fungerar de även som ett aktivt stöd till ledningarna i företagen som leder den operativa verksamheten.

FOKUS

Valedo investerar i verksamheter med tydliga och betydande tillväxt och utvecklingsambitioner, där en investering av Valedo ger ökade möjligheter för ett företag att utvecklas genom förvärv, geografisk expansion, lansering av nya produkter och tjänster. Vi fokuserar på medelstora verksamheter i Sverige och resten av Norden med en omsättning på 100-500 miljoner kronor som är etablerade och lönsamma med tydliga och starka marknadspositioner inom sina respektive nischer.

Lakrids by Bülow

Valedos aktieägare och legala struktur

Valedos aktieägare är främst Valedos personal, styrelse, ett antal entreprenörer, välgörenhetsstiftelser, pensionsfonder och finansiella institutioner. Valedo I (etablerat 2006), Valedo II (etablerat 2011), Valedo III (etablerat 2016) och Valedo IV (etablerat 2022) är svenska aktiebolag och regleras därmed i enlighet med svenska aktiebolagslagen. Valedo I, Valedo II, Valedo III och Valedo IV är baserade, och alla beslut fattas, i Stockholm.