Tillsammans med ambitiösa entreprenörer, ledningsgrupper och partner-investerare växer Valedo bolag och transformerar branscher

Valedo är en tillväxtorienterad aktiv ägare som investerar i mellanstora verksamheter, främst i Sverige och i resten av Norden, med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential. Vi är ett aktivt stöd till företagsledningar i genomdrivandet av långsiktiga värdeskapande initiativ och för att stärka verksamheters marknadspositioner.

Långsiktigt värdeskapande omfattar inte bara initiativ för att driva omsättnings- och vinsttillväxt utan även strategier för och investeringar i produktutveckling, sälj och marknadsföring samt fokus på ökad kund- och personalnöjdhet.

 

Mer om Valedo

Valedos Verksamheter