Nyheter

Valedo investerar i säkerhetsbranschen och etablerar Prosero Security

Valedo Partners III AB (“Valedo”) har investerat i ett antal nordiska verksamheter inom installation och service av lås, larm och övervakningslösningar. Målsättningen med sammanslagningen av ett antal kompletterande regionala bolag med liknande tjänsteerbjudande och en delad vision, är att konsolidera, professionalisera och utveckla branschen.

Transaktionen har initierats av en rad entreprenörer i branschen som tillsammans med Valedo bildat Prosero Security. Gruppen finns närvarande på ett antal orter i Sverige och Norge och har en omsättning om drygt 450 miljoner kronor.

Vid sidan av Valedo har även alla tidigare ägare, nyckelpersoner och styrelseledamöter investerat i Bolaget.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Valedo har gjort totalt 23 investeringar och fler än 100 tilläggsförvärv. Totalt omsätter Valedos verksamheter ~4 500 miljoner med ~3 300 anställda i nästan 20 länder. Valedos tidigare verksamheter har i genomsnitt vuxit ~250% under Valedos ägandeperiod.

www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet