Nyheter

Investcorp förvärvar Cambio Healthcare Systems

Investcorp har tecknat avtal om att förvärva Cambio Healthcare Systems AB (“Cambio” eller “Bolaget”) från Valedo Partners Fund II AB (“Valedo”) samt en grupp av minoritetsägare, huvudsakligen Cambios två grundare Tomas Mora-Morrison och Håkan Mattsson. Valedo investerade i Cambio under 2012 och har, tillsammans med bolagets ledningsgrupp och anställda, transformerat bolaget till att bli en ledande regional Europeisk leverantör av e-hälsolösningar.

Cambio är verksamt inom marknaden för elektroniska journalsystem och erbjuder mjukvarulösningar för primär-, akut- och socialvård samt patient-centrerad vård. Cambios lösningar möjliggör ett holistiskt förhållningssätt till sjuk- och socialvård samt erbjuder ett journalsystemsoberoende kliniskt beslutsstöd för samtliga grenar av sjuk- och socialvård. Bolaget, som har växt kraftigt under de senaste åren, har kunder primärt i Sverige, Danmark och Storbritannien med mer än 150 000 användare av Cambios mjukvarulösningar. Cambio har mer än 600 anställda, varav majoriteten är fokuserade på forskning och utveckling samt underhåll av mjukvara, med huvudkontoret beläget i Stockholm.

Peter Gille, VD för Cambio, säger i en kommentar: ”E-hälsolösningar transformerar till en allt större grad hur sjukvård levereras och är en kritisk beståndsdel för att möjliggöra ytterligare förbättringar av vårdkvalitet, produktivitet och patientinflytande. Cambio är en av de ledande leverantörerna av e-hälsolösningar i Norden och Storbritannien och jag är otroligt stolt över vad Bolaget åstadkommit under de senaste åren då vi lanserat en mängd innovativa mjukvarulösningar, vunnit flertalet nya kunder och ytterligare stärkt samarbetet med våra befintliga kunder. Efter mer än sex år med Valedo som majoritetsägare ser vi nu fram emot att fortsätta Cambios tillväxtresa med stöd av Investcorp.”

Villkoren för affären offentliggörs inte.

Mediakontakt för Cambio:

Peter Gille, VD
+46 70 825 00 14

Om Cambio Healthcare Systems:
Cambio Healthcare Systems är en av nordens ledande leverantörer av vårdinformationssystem och en växande aktör på den europeiska marknaden med idag drygt 150 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, specialist- och öppenvårdsenheter. Genom våra helhetslösningar levererar våra kunder tjänster till 4 miljoner patienter. Sedan 1993 har vår ambition varit att kombinera en kontinuerlig utveckling av vår teknik samtidigt som vårdprocesser och e-hälsotjänsters mjukvarustöd konstant förbättras för att erbjuda våra kunder säkrare och effektivare vårdstöd. Vi växer kontinuerligt och är idag cirka 600 medarbetare globalt med olika bakgrund, kompetensområden och arbetsuppgifter som alla brinner för att utveckla öppna heltäckande e-hälsolösningar specialiserade för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi finns lokalt nära våra kunder med kontor i Sverige, Danmark, England och Sri Lanka.

www.cambio.se

Om Investcorp
Investcorp är en ledande global förvaltare av alternativa investeringsprodukter. Med en ny vision har Investcorp antagit en ambitiös men balanserad tillväxtstrategi. Investcorps fokus kvarstår på att generera värde genom en disciplinerad investeringsstrategi över fyra affärsområden: private equity, fastighetsinvesteringar, globala hedgefonder och krediter.

Per den 30 juni 2018, hade Investcorp 22,6 miljarder dollar i totalt förvaltat kapital (”AuM”), inklusive tillgångar som förvaltas av tredje parts chefer, där Investcorp erhåller avgifter som beräknas enligt AuM.

Sedan Investcorp grundades 1982 har bolaget gjort fler än 175 affärer inom Private Equity i USA, Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Asien över ett span av sektorer inklusive detaljhandel och konsumentprodukter, teknologi, tjänster och industri samt mer än 600 fastighetsinvesteringar i USA och Europa, med ett transaktionsvärde av mer än 57 miljarder dollar.

Investcorp har cirka 390 anställda och har kontor i Bahrain, New York, London, Abu Dhabi, Riyadh, Doha och Singapore.

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet