Nyheter

Cambio Healthcare Systems förvärvas av bolagets grundare, nyckelpersoner samt Valedo

Bolagets grundare, nyckelpersoner och Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”) har träffat en överenskommelse om att förvärva Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio” eller ”Bolaget”), den ledande svenska leverantören av informations- och ledningssystem för sjukvård. De avyttrande aktieägarna är en grupp av sådd- och tillväxtinvesterare. Med Valedo som ny delägare kommer Cambio få ytterligare resurser, i form av kompetens och kapital, för att driva tillväxt och genomföra långsiktiga investeringar i utvecklingen av bolagets produkt- och serviceerbjudande med syfte att möta sjukvårdens ökande krav på allt mer avancerade och kostnadseffektiva IT-lösningar.

Sedan starten 1993 har Cambio varit avgörande för att driva utvecklingen av mjukvara för nordiska digitala vårdadministrativa system och Bolaget är idag en ledande svensk leverantör av IT-lösningar för akut- och universitetssjukhus, primärvård och specialistsjukvård i Sverige, Danmark och Storbritannien, med mer än 85 000 användare. Baserat på en öppen modulär Java-baserad teknisk plattform kan Cambio erbjuda stegvis införande, dvs. en gradvis ersättning av äldre system för att möjliggöra kostnadseffektiva implementeringar med minimerade störningar i den dagliga verksamheten. Cambio erbjuder ett omfattande utbud av e-hälsaapplikationer för patientadministration, kliniskt vårdstöd och system för avdelningar såsom akut, förlossning, etc. Cambios system erbjuder kundfördelar som förbättrad kvalitet och effektivare sjukvård, kortare ledtider i sjukvårdsprocesser, ökat patientdeltagande samt lägre drifts- och underhållskostnader. Marknaden för vårdadministrativa system ökar tack vare applikationernas förmåga att hantera ökande sjukvårdsvolymer och stigande vårdkostnader, men även för att de kan förbättra patientsäkerheten och kvaliteten på den vård patienterna erhåller. Cambio ligger i framkant för att leverera innovativa, flexibla och kostnadseffektiva ITlösningar som mobila applikationer och pekskärmar (där läkare kan använda en bärbar dator för att hantera patientdata, behandlingar, etc.). Bolaget omsätter cirka 200 miljoner kronor och har ~300 anställda i Stockholm, Linköping, Reading (Storbritannien) och Colombo (Sri Lanka).

”Den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden står inför stora utmaningar med stadigt växande vårdvolymer och ökande krav på vårdkvalitet, samtidigt som regeringar måste ta itu med och även vända stigande sjukvårdskostnader. Cambio kan, med sina moderna, innovativa och kostnadseffektiva vårdadministrativa system spela en viktig roll i att hjälpa och stödja vårdgivare att möta dessa utmaningar. Vi är mycket tacksamma för det tidiga och avgörande stöd vi fått från våra sådd- och tillväxtinvesterare, men med tanke på Cambios starka utveckling under de senaste åren och vår nuvarande position, är det ett lämpligt tillfälle att välkomna en ny delägare med stor och relevant erfarenhet för vår nästa utvecklingsfas. Med ytterligare stöd och kapital från Valedo är vi mycket entusiastiska över de framtida möjligheterna för Bolaget.” Säger Tomas Mora-Morrison, grundare och VD för Cambio.

Affären förutsätter vissa godkännanden och villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Cambio, vänligen kontakta: Johan Thorwid,
Chief Product Officer 08-691 49 15

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos mediakontakt: Hanna Gustafsson, Brunswick Group
08-410 32 186

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

 

Skriv ut nyhet