Nyheter

Valedo avyttrar Aditro Logistics till Posti

Posti Group Oyj (”Posti”), det ledande post- och logistik-bolaget i Finland, har förvärvat samtliga aktier i Aditro Logistics Holding AB (“Aditro Logistics”), en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge, från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”), ledning och styrelse. Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics haft en årlig tillväxt om 14% och ökat omsättningen från SEK 400 miljoner till över SEK 1 miljard samt etablerat fyra strategiskt lokaliserade logistikcenter.

Aditro Logistics erbjuder tredjepartslogistik-tjänster inom bland annat lagring, hantering, bemanning och distribution, med en stark kundbas i Sverige och Norge med välkända varumärken inom bland annat e-handel, detaljhandel, konsument, mode, elektronik och media. Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics vuxit kraftigt och mer än fördubblat omsättningen. Betydande investeringar har gjorts i att etablera fyra nya strategiskt lokaliserade logistikcenter, vilket lett till att lagerytan ökat från 150 000 kvadratmeter vid investeringstidpunkten till 230 000 kvadratmeter idag. Därtill har stora investeringar gjorts i organisation samt IT-infrastruktur för förbättrad produktivitet och kvalitetsuppföljning, där Aditro Logistics genom gedigen analys kring flöde, volymfluktuationer, sortiment samt kvalitetskrav hittar en optimal logistiklösning för kunden.

“Aditro Logistics är idag en ledande aktör inom tredjepartslogistik och jag är otroligt stolt över vad ledningen och våra anställda, med stöd från styrelsen och Valedo, åstadkommit under de senaste åren. Jag är övertygad över att Aditro Logistics har en mycket stark position för fortsatt tillväxt och efter mer än sju år med Valedo som majoritetsägare ser vi nu fram emot att fortsätta tillväxtresan tillsammans med Posti.”  säger Johannes Gussander, VD, Aditro Logistics

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Aditro Logistics, vänligen kontakta:

Johannes Gussander, VD
Johannes.Gussander@aditrologistics.com

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

Om Aditro Logistics:
Aditro Logistics är ett av de största tredjepartslogistik-bolagen i Norden, med 230 000 kvadratmeter i egna logistikcenter. Företaget erbjuder logistiktjänster till ledande företag inom detaljhandel, konsument, mode, elektronik, media och e-handel.

www.aditrologistics.se

Om Posti:
Posti Group Oyj (”Posti”) är det ledande post- och logistik-bolaget i Finland. Med den bredaste täckningen i Finland når man c. 3 miljoner hushåll och företag varje arbetsdag och hanterar logistikflöden i 10 länder.

www.posti.com

Skriv ut nyhet