Nyheter

Valedo investerar i Aditro Logistics

Valedo har nått en överenskommelse om att investera i Aditro Logistics, en ledande nordisk transportörsoberoende tredjepartslogistiker. Investeringen görs i partnerskap med Aditro Logistics ledning och styrelse. Med Valedo som ny huvudägare kommer Aditro Logistics att ges ytterligare resurser för att driva tillväxt och expandera tjänsteerbjudandet.

Aditro Logistics erbjuder transportörsoberoende tredjepartslogistiktjänster inom bland annat lagring, hantering och distribution till företag och direkt till konsument. Företaget bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge och Finland med totalt ca. 150 000 kvadratmeter lageryta fördelat på sex logistikcenter. Aditro Logistics har en stark kundbas med välkända varumärken inom bland annat detaljhandel och konsumentvaror. Genom att kombinera sitt transportörsoberoende med en gedigen logistikkompetens kan Aditro Logistics erbjuda skräddarsydda logistiktjänster av hög kvalitet både i Aditro Logistics egna logistikcenter och logistiktjänster i kundernas egna logistikcenter (”filialer”). Företaget har under de senaste åren visat stark organisk tillväxt och omsätter idag drygt 400 miljoner kronor med ca. 300 anställda i Borås, Jönköping, Kopstad (Norge), Åbo (Finland) samt filialer i Skillingaryd och Finnerödja.

Aditro Logistics förvärvas från tjänsteföretaget Aditro med kärnverksamhet inom HR-, löne- och ekonomi-förvaltning.

”Aditro Logistics har betydande tillväxtmöjligheter och marknaden för tredjepartslogistik fortsätter att växa kraftigt. Marknadstillväxten drivs dels av att allt fler företag väljer att outsourca sin logistikhantering för att förbättra sina funktioner samt sänka kostnaderna och dels av den kraftigt ökande e-handeln. Aditro Logistics har som en av de ledande transportöroberoende aktörerna betydande möjligheter att expandera med nya kundsamarbeten över hela Norden och genom att erbjuda nya tjänster till befintliga kunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Aditro Logistics tillsammans med Valedo där tillväxtplanen nu accelereras genom att bolaget tillförs ytterligare kompetens och kapital.”, säger Matthias Kettelhoit, VD för Aditro Logistics.

Vid sidan av Valedo investerar även Aditro Logistics ledning och styrelse i bolaget. Valedo avser att tillsätta bland annat Jan Sjöqvist (ordförande för Nobina och tidigare styrelsemedlem i Green Cargo) och Jan Sundling (ordförande för SJ och tidigare VD för Green Cargo) som styrelseledamöter i Aditro Logistics. Dessutom kommer ytterligare industriell kompetens att knytas till bolaget.

Affären förutsätter vissa godkännanden och villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Aditro Logistics, vänligen kontakta:
Matthias Kettelhoit, VD, 0705-83 44 06

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group 08-410 32 186

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet