Nyheter

Valedo avyttrar Aspen till CapMan

Valedo och minoritetsaktieägare har slutit avtal om att avyttra Aspen i Jönköping AB (”Aspen”) till CapMan. Aspen har under de senaste tre åren närmast fördubblat omsättningen och tredubblat rörelseresultatet. Detta har skett genom en organisk tillväxtsstrategi som förstärkt Aspens marknadsposition som ett av Nordens ledande badrumsmöbelbolag. Valedo investerade i Aspen vid sidan av grundaren Jan Asplund och anställda år 2007.

Under Valedos ägarskap har Aspen utvecklats till ett av Nordens ledande badrumsmöbelföretag med ett stort och starkt växande återförsäljarnätverk bestående av fler än 350 utställande specialfackhandlare i Sverige, Norge och Danmark. Aspen har fokuserat på att förstärka sitt framgångsrika produkterbjudande genom omfattande satsningar på utveckling av nya produkter med attraktiv design, hög kvalitet och innovativ funktionalitet. Vidare har Aspen investerat kraftigt i marknadsföring och försäljning på nya geografiska marknader såsom Norge och Danmark samt på försäljning till projektmarknaden.

“Genom en tydlig tillväxtstrategi under ett antal år har Aspens omsättning organiskt nästan fördubblats samtidigt som bolaget kraftigt stärkt sin lönsamhet. Detta har varit möjligt genom omfattande investeringar för att realisera de tillväxtmöjligheter som har identifierats trots ett generellt svagt konjunkturläge. Aspens ledning och anställda har uppskattat Valedos bidrag till affärssamarbetet och ser med tillförsikt fram emot att fortsätta bolagets framgångsrika tillväxtstrategi med stöd av CapMan”, säger Pontus Eklind, VD för Aspen.

Villkor för transaktionen, som är villkorad av berörda myndigheters godkännande, offentliggörs inte.
För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
08-410 32 186

För ytterligare information om Aspen, vänligen kontakta:
Pontus Eklind, VD
0708-16 83 62

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk riskkapitalfond som förvaltar 1 miljard kronor och investerar i högkvalitativa medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Mer information om Valedo finns på hemsidan www.valedopartners.com

Om Aspen:
Aspen är ett av Nordens ledande badrumsmöbelföretag som designar, monterar och marknadsför ett brett utbud av attraktiva produkter genom mer än 350 utställande återförsäljare inom specialfackhandeln i Sverige, Norge och Danmark samt genom samarbeten med ledande byggföretag samt småhustillverkare. Aspen erbjuder individuellt anpassade ”high-end”-produkter i volymsegmentet med kvalitet, funktionalitet och design som huvudsakliga differentieringsfaktorer. Aspen har sedan 2005 genom starkt ökande marknadsandelar haft en årlig tillväxt om nära 30% med god lönsamhet. Aspen, med huvudkontor i Jönköping, omsatte 2009 SEK ca 96 miljoner och har drygt 30 anställda. Mer information om Aspen finns på hemsidan www.aspenbad.se

Om CapMan:
CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom private equity med inriktning på alternativa placeringar i Norden och Ryssland. Bolaget förvaltar fonder till ett värde av cirka 3,6 miljarder euro och har sex investeringsområden – CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market och CapMan Real Estate – var och en med egna fonder och eget investeringsteam. Bolaget bildades 1989 och har i dag cirka 150 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Moskva. B-aktien är noterad på Helsingforsbörsen sedan 2001. Mer information om CapMan finns på hemsidan www.capman.com

Skriv ut nyhet