Nyheter

Valedo avyttrar Best till Nalka

Valedo Partners Fund II AB (“Valedo”) och minoritetsägarna har undertecknat avtal att sälja Best Transport Holding AB (“Best”), den ledande aktören inom express, samma-dag och hemleveranser i Norden, till Nalka Invest AB (”Nalka”).

Sedan Valedo, tillsammans med ledning, styrelse och tidigare ägare, investerade i Best i juli 2014, har Best tredubblat omsättningen från ~260 miljoner kronor vid förvärvstidpunkten till ~760 miljoner kronor 2019. Den starka tillväxten är ett resultat av en tydlig tillväxtstrategi och den organiska tillväxten har varit åtminstone 10% varje år sedan 2016 till följd av flera framgångsrika initiativ och satsningar, bland annat inom hemleveranser. Dessutom har 10 strategiskt viktiga tilläggsförvärv genomförts. Genom förvärv har Best etablerat sig i Norge och Danmark och har idag marknadsledande positioner i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Malmö, Växjö, Uppsala och Jönköping.

”Jag är stolt över utvecklingen som ledningen och alla medarbetare hos Best, med stöd av Valedo och styrelsen, har åstadkommit under de senaste åren. Vi har etablerat Best som den klara marknadsledaren i Skandinavien och jag är övertygad om att Best har en mycket stark position för fortsatt tillväxt i både existerande och nya marknader. Vi har uppskattat samarbetet med Valedo och ser fram emot att få välkomna Nalka som ny huvudägare.”  säger Niklas Knight, VD, Best.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Best, vänligen kontakta:

Niklas Knight, VD
Niklas.Knight@besttransport.se

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

Om Best:
Best Transport erbjuder bud- och distributionstjänster, hemleveranser och IT-logistik. Idag har Best närmare 550 fordon som utför tusentals uppdrag varje dag. Best finns idag med egen verksamhet i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Malmö, Växjö, Uppsala och Jönköping. Via franchisetagare och partners finns Best på ytterligare ett tjugotal orter i Sverige.

www.besttransport.se

Om Nalka Invest:
Nalka investerar i små- och medelstora nordiska bolag. Genom engagemang och samarbete utvecklar Nalka självständiga, konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma bolag. Vänligen besök www.nalka.se för mer information.

Skriv ut nyhet