Nyheter

Valedo avyttrar JOBmeal till Jacobs Douwe Egberts (JDE)

Jacobs Douwe Egberts (”JDE”), ett bolag kontrollerat av JAB Holding (”JAB”), har förvärvat JOBmeal Holding AB (“JOBmeal”) från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). JOBmeal har under de senaste två åren genomfört fyra förvärv, expanderat till Finland, vuxit kraftigt och dubblerat intjäningen. Idag är JOBmeal en ledande aktör inom kaffetjänster till kontor i Sverige och Finland. Som en del av JDE kommer JOBmeal att ingå i världens näst största aktör inom kaffe, med tillgång till kompetens och resurser för fortsatt tillväxt och utveckling.

JOBmeal grundades år 2000 av ett antal lokala företag med liknande tjänste- och produkterbjudanden med fokus på kaffelösningar för kontor. Under 2016 investerade Valedo i JOBmeal tillsammans med 18 tidigare fristående JOBmeal-bolag med en gemensam vision om att utveckla och förbättra kaffeupplevelsen för bolagets hundratusentals dagliga slutanvändare.

Under de senaste två åren har JOBmeal vuxit kraftigt och fördubblat intjäningen. Betydande investeringar har gjorts i säljkåren och affärsutveckling för accelererad tillväxt och förbättrad kundupplevelse. Detta har resulterat i både stark organisk tillväxt- och lönsamhetsutveckling men även stärkt kunderbjudande. Under Valedos ägande har JOBmeal genomfört fyra tilläggsförvärv, inklusive expansion till Finland. Stora investeringar har även gjorts i organisationen och IT-infrastrukturen för förbättrad produktivitet och kvalitetsuppföljning. JOBmeal är idag en ledande aktör i både Sverige och Finland med stark lokal närvaro genom 35 kontor.

”För lite mer än två år sedan bestod JOBmeal av 18 fristående lokala bolag. Idag är JOBmeal en ledande aktör i Sverige och Finland med en stor framtida tillväxt- och utvecklingspotential. Den passion och kunskap för kaffe och service som finns inom JOBmeal har varit ovärderlig för att uppnå de resultat vi gjort under de senaste två åren. Jag är mycket stolt över vad som har åstadkommits och är övertygad om att JOBmeal idag har en mycket stark position för fortsatt tillväxt. Vi har uppskattat samarbetet med Valedo och ser fram emot att bli del av en globalt ledande kaffeaktör i JDE. Tillsammans kommer vi fortsatt kunna vidareutveckla våra tjänsteerbjudanden och erbjuda våra kunder den bästa fikaupplevelsen” säger Fredrik Mossberg, VD, JOBmeal.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om JOBmeal, vänligen kontakta:

Fredrik Mossberg, VD
fredrik.mossberg@jobmeal.se

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

Om JOBmeal:
JOBmeal är en dedikerad leverantör av kontorskaffelösningar. Med huvudkontor i Solna utanför Stockholm erbjuder JOBmeal kaffelösningar för arbetsplatsen till kunder i Sverige och Finland. Bolaget startades år 2000 och har idag över 370 medarbetare.

www.jobmeal.se

Om JDE:
I över 265 år har vi inspirerats av övertygelsen att fantastiska saker kan hända över en kopp kaffe eller te. Idag är vårt utbud av kaffe och te tillgängligt i över 140 länder runt om i världen genom ikoniska och välkända märken som: Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L’OR, Douwe Egberts, Super, Kenco, Pilao & Gevalia.

www.jacobsdouweegberts.com

Skriv ut nyhet