Nyheter

Valedo investerar i JOBmeal

JOBmeal Sverige AB samt 18 lokala företag inom JOBmeal (”JOBmeal” eller ”Bolaget”) har gått samman samtidigt som Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”) investerar i JOBmeal. Investeringen görs i partnerskap med JOBmeals ledning och en stor grupp nyckelmedarbetare. Med Valedo som investerare kommer Bolaget att ges resurser för att stärka kunderbjudandet och driva tillväxt genom att ytterligare utveckla samarbetet och kunskapsöverföringen inom Bolaget.

JOBmeal grundades år 2000 av ett antal lokala företag med liknande tjänste- och produkterbjudanden med fokus på kaffelösningar för kontor. Genom JOBmeals attraktiva kunderbjudande, lokala närvaro och starka servicefokus har Bolaget etablerat en ledande marknadsposition i Sverige. JOBmeal erbjuder ett brett utbud av automater och serviceavtal genom 25 lokalkontor från Skåne i söder till Kiruna i norr. JOBmeal är Sveriges största svenskägda, rikstäckande, leverantör av automattjänster. Bolaget har under de senaste åren visat stark organisk tillväxt och omsätter idag drygt 400 miljoner kronor. Bolaget har ca 235 anställda.

I samband med Valedos investering anslöt Fredrik Mossberg som VD:

“JOBmeal har sedan starten uppvisat stabil tillväxt byggd på lokal närhet och en personlig kontakt med våra kunder. Jag är stolt över våra dedikerade medarbetare som har möjliggjort den starka marknadspositionen Bolaget har idag. Genom partnerskapet med Valedo ser vi fram emot att fortsätta utveckla JOBmeal och är entusiastiska över resan framför oss. JOBmeals dagliga arbete kommer att fortsätta som tidigare med ambitionen att ytterligare utveckla och förbättra vårt erbjudande till kund.”

Vid sidan av Valedo har JOBmeals tidigare ägare, nyckelmedarbetare och styrelseledamöter investerat i Bolaget. Valedo har tillsatt Håkan Winberg (tidigare CFO för Securitas och Capio) som styrelseordförande och Lars Andersson (tidigare CFO för Securitas Direct) samt Mats Holgersson (tidigare COO för ICA och tidigare CEO för Menigo) som styrelseledamöter i JOBmeal.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om JOBmeal, vänligen kontakta:
Fredrik Mossberg
fredrik.mossberg@jobmeal.se

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Bilir, Brunswick Group
+46 709 16 68 66
hbilir@brunswickgroup.com

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet