Nyheter

Valedo avyttrar Solhagagruppen till Bridgepoint Development Capital

Valedo och minoritetsaktieägare har slutit avtal om att avyttra Solhagagruppen AB, Sveriges ledande fokuserade omsorgsbolag inom LSS1 med tjänster för individer med funktionsnedsättning, framför allt autismspektrumstillstånd, till Bridgepoint Development Capital.

Valedo blev huvudägare av Solhagagruppen vid sidan av grundarfamiljen år 2007, då en accelererad utvecklingsfas påbörjades. Under de senaste tre åren har bolaget utvecklats från att vara en lokal verksamhet med fokus på vuxenboenden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, framför allt autism, till att bli en nationell marknadsledare, med ett komplett erbjudande av olika LSS -tjänster för barn, ungdomar och vuxna i stora delar av Sverige. Under Valedos ägarperiod har omsättningen tredubblats från SEK ca 100 miljoner till SEK ca 300 miljoner per år. Under perioden har även fem tilläggsförvärv genomförts för att stärka och komplettera Solhagagruppens tjänsteerbjudande.

“Under de senaste tre åren har Solhagagruppen arbetat i nära partnerskap med Valedo, vilket gjort det möjligt för oss att mer än tredubbla storleken, bredda tjänsterbjudandet och etablera oss som Sveriges ledande fokuserade omsorgsbolag med verksamheter inom LSS med hög kvalitetsstandard. Vi är entusiastiska inför framtiden och ser fram emot att fortsätta vår strategiska utveckling med stöd av Bridgepoint”, säger Saila Ström, Verkställande Direktör i Solhagagruppen.

Villkor för transaktionen, som är villkorad av berörda myndigheters godkännande, offentliggörs inte.

www.valedopartners.com

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
08-410 32 186

www.solhagagruppen.se

För ytterligare information om Solhagagruppen, vänligen kontakta:
Saila Ström, VD
010-707 56 01

 

Om Valedo:Valedo är en oberoende svensk riskkapitalfond som förvaltar 1 miljard kronor och investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Mer information om Valedo finns på hemsidan www.valedopartners.com.

Om Solhagagruppen:
Solhagagruppen är Sveriges ledande fokuserade omsorgsbolag med huvudsaklig verksamhet inom LSS-tjänster för barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, framför allt med autismspektrumtillstånd. Verksamheten bedrivs med fokus på individen, en hög kvalitet på tjänsterna som man erbjuder och grundfilosofin att alla människor med funktionsnedsättningar har, med rätt stöd och service, möjligheten att leva ett gott liv – hela livet! För bolagets målgrupp erbjuder Solhagagruppen specialförskola, skola, korttidsboende, grupp/service-bostäder, arbete/daglig verksamhet, utredning, samt kolloverksamhet. Verksamheten bedrivs framför allt i Stockholmsregionen, Västra Götaland, Skåne och Hälsingland. All verksamhet sker i ”egen regi” och kommuner köper enskilda tjänster från Solhagagruppen i konkurrens med andra privata och kommunala alternativ. Koncernen, med huvudkontor i Stockholm, omsatte 2009 SEK ca 300 miljoner och har ca 450 anställda. Mer information om Solhagagruppen finns på hemsidanwww.solhagagruppen.se.

Om Bridgepoint:
Bridgepoint Development Capital fokuserar på investeringar i Frankrike, Norden och i Storbritannien, typiskt sett i utköpssituationer där bolagsvärdet är upp till EUR 200 miljoner. Bridgepoint Development Capital är en del av Bridgepoint, ett ledande internationellt riskkapitalföretag med kontor i Frankfurt, Istanbul, London, Madrid, Milano, Paris, Stockholm och Warszawa, som investerar i företag med ett värde mellan EUR 200 miljoner till EUR 1 miljard och som har sin bas i Europa. Bridgepoint har en lång och omfattande erfarenhet av att investera i hälsosektorn och har i Norden investerat i bolag som Terveystalo (Finland) och Diaverum (Sverige). Sedan 1986 har Bridgepoint gjort över 45 investeringar i hälsosektorn runt om i Europa. Mer information om Bridgepoint finns på hemsidan www.bridgepoint.eu.

Skriv ut nyhet