Nyheter

CreVal ny majoritetsägare i omsorgsföretaget Lödösehus

CreVal har träffat avtal om förvärv av majoriteten av aktierna i moderbolaget AB Lödösehus med verksamhetsbolagen Solhaga by och Leerhem. Affären genomförs tillsammans med tidigare majoritetsägarna Maud och Carl Ekman som behåller en minoritet och som kommer att kvarstå som Verksamhetschef respektive VD. Koncernen är en ledande privat aktör inom omsorgsmarknaden i Västra Götaland med ett stort fokus på omsorgskvalitet. Genom CreVals ägande kommer koncernen få tillgång till ytterligare resurser i form av kapital och kompetens för att driva tillväxt och vidareutveckling av omsorgsverksamheten.

Koncernen, med huvudkontor i Lödöse, erbjuder boendestöd och daglig verksamhet till personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. Nyligen har företaget även introducerat gruppboende för barn och ungdomar. Koncernen har avtal med 24 kommuner och/eller stadsdelsförvaltningar i Västra Götaland, och har bedrivit omsorgsverksamhet sedan 1950-talet med en tydlig kvalitetsprofil vilket också har uppmärksammats i flera tillsynsrapporter. Företaget omsatte 2006 ca 100 miljoner kronor och antalet anställda uppgick då till ca 200.

CreVal är en oberoende svensk riskkapitalfond som förvaltar cirka 1 miljard kronor och investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag. CreVal fokuserar på företag med tillväxt- och utvecklingspotential där CreVal kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. För att aktivt driva och öka takten i tillväxt och industriell utveckling har CreVal ett omfattande nätverk av rådgivare med erfarenhet från olika industri- och tjänstesegment. Dessa industrialister ställer sin kompetens och erfarenhet till förfogande under förvärvsprocesser och som styrelseledamöter i portföljbolagen. I denna investering kommer CreVal att bl.a. tillsätta följande styrelsemedlemmar: Bertil Fredriksson (Ordförande för Integrerad Närsjukvård Sverige AB samt Evidens AB samt tidigare styrelsemedlem i Axess Akuten), Bibbi Carlsson (Ordförande för Primärvården Göteborg, tidigare sjukhusdirektör i Mölndal, tidigare verksamhetschef inom Bure Hälsa, tidigare VD för Landstingförbundet i Stockholm) och Lise-lott Eriksson (erfarenhet av att driva LSS-verksamhet).

”Vi är entusiastiska över att CreVal investerar i vår koncern och kommer att kvarstå som ägare och i ledningen för bolaget. I CreVal får Lödösehus en stark partner för fortsatt utveckling och CreVal delar våra visioner om fokus på kvalitet och syn på möjligheter till tillväxt. Vi avser nu att skapa en ännu starkare aktör genom de förbättrade resurser vi nu får tillgång till.” säger Maud och Carl Ekman, Verksamhetschef respektive VD i Lödösehus-koncernen.

”Omsorgsmarknaden förväntas uppvisa en fortsatt god tillväxt under de närmaste åren och Lödösehus är ett av de ledande inom sin nisch med ett mycket gott rykte för sin höga kvalitet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningen för att fortsätta att vidareutveckla och växa verksamheten framöver.” säger Nils och Per Forsberg, grundare av CreVal.

Villkoren för transaktionen offentliggörs inte.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Forsberg, CreVal 08-678 08 50
Per Forsberg, CreVal 08-678 08 50

www.crevalpartners.com

Carl Ekman, VD, Lödösehus, 0520-47 44 34
Maud Ekman, Verksamhetschef, Lödösehus, 0520-47 47 85

www.solhagaby.se

Skriv ut nyhet