Nyheter

Valedo förvärvar Perten Instruments Group

Valedo har tecknat avtal om att förvärva Perten Instruments Group (”Perten”), en globalt ledande leverantör av instrument och system för analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Perten kommer att fortsätta ledas av nuvarande ledning och med stöd av ytterligare resurser och kompetens från Valedo implementera en strategi för accelererad expansion och produktutveckling.

Perten grundades 1962 och utvecklar och säljer instrument och tillhörande service för högteknologisk analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Bolaget har en historia av att utveckla innovativa produkter som i flera fall blivit industristandard och bolaget är världsledande inom ett flertal produktnischer. De senaste åren har Perten uppvisat en god organisk tillväxt och omsätter i dag cirka SEK 250 miljoner per år med försäljning till mer än 100 länder. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten bedrivs, förutom i Sverige, genom dotterbolag i Australien, Kina, Tyskland samt USA och koncernen har totalt cirka 140 anställda.

Vid sidan av huvudägaren Valedo investerar även Pertens ledning, styrelse samt tidigare delägare Jan Perten.

”Perten står inför en mycket spännande framtid och efter en rad produktlanseringar de senaste åren har bolaget goda möjligheter att kraftigt accelerera expansionen. Vi arbetar på en marknad som tydligt förändras och utvecklas i takt med ökande krav på kvalitetskontroll av livsmedel och grödor, och med stöd från Valedo kommer Perten aktivt kunna delta i och driva omstöpningen av branschen.” säger Sven Holmlund, Verkställande Direktör och Koncernchef för Perten

”Trots en turbulent omvärld de senaste åren har Perten utvecklats mycket väl, tagit marknadsandelar och vuxit väsentligt. De satsningar Perten genomfört på produktutveckling och ökat försäljningsfokus har varit framgångsrika och ledningen har utfört ett fantastiskt arbete i implementering av dessa initiativ. Det är med tillförsikt jag lämnar över stafettpinnen till Valedo, som tillsammans med nuvarande ledning kommer driva en agenda med ytterligare satsningar på tillväxt.” säger John Dahlfors, Ordförande för Perten

Affären förutsätter vissa godkännanden och villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
08-410 32 186
www.valedopartners.com

För ytterligare information om Perten, vänligen kontakta:
Sven Holmlund, VD och Koncernchef, 08-505 809 13 mobil 070-512-7726
John Dahlfors, Ordförande, 0708-898 577
www.perten.com

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk riskkapitalfond som förvaltar 1 miljard kronor och investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Mer information om Valedo finns på hemsidan www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet