Nyheter

Valedo har investerat i Eltera Gruppen, en fokuserad grupp av bolag inom elinstallationstjänster i Norge

Valedo Partners III AB (”Valedo”) har genom att investera i åtta verksamheter skapat Eltera Gruppen, en helhetsleverantör av elinstallationstjänster med fokus på service, ramavtal och underhåll. Gruppen är verksam genom 16 filialer, är på god väg att etablera en nationell närvaro i hela Norge och har en omsättning på cirka 1 miljard NOK.

Vid sidan av Valedo har även tidigare ägare, nyckelpersoner och styrelseledamöter investerat i bolaget.

Villkoren för affärerna offentliggörs inte.

För ytterligare information om Eltera Gruppen, vänligen kontakta:

Thorleif Haug, VD
+47 90 20 53 90
thorleif.haug@elteragruppen.no

Om Eltera Gruppen:
Eltera Gruppen är en helhetsleverantör av elinstallationstjänster bestående av lokala marknadsledare som tillsammans omsätter omkring 1 miljard NOK. Gruppen fokuserar på högkvalitativa tjänster och långsiktiga kundrelationer genom service- och ramavtal.

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

Skriv ut nyhet