Nyheter

Valedo II investerar i Evidensia Djursjukvård

Några av Sveriges främsta djursjukhus går samman och bildar en nationellt ledande aktör under det nya namnet Evidensia Djursjukvård AB (”Evidensia”) med målsättningen att skapa en ledande kvalitetsorienterad djursjukvårdsgrupp med nationell täckning. Totalt har Evidensia 5 djursjukhus, 10 kliniker, ~140 veterinärer och finns representerade på 14 orter i Sverige.

De enheter som grundar Evidensia är några av Sveriges största och äldsta djursjukhus; Strömsholm Specialistdjursjukhuset Hund och Katt, Strömsholm Specialistdjursjukhuset Häst, Södra Djursjukhuset (Stockholm), Djursjukhuset Malmö, Regiondjursjukhuset Helsingborg, samt de olika sjukhusens kliniker i Västerås, Köping, Enköping, Eskilstuna, Gotland, Flyinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Höllviken. Totalt har gruppen mer än 550 anställda, varav ~140 är veterinärer och tar emot 170 000 patienter varje år. Förutom både avancerad och bassjukvård för hund, katt och häst bedriver verksamheterna omfattande forskning och utbildning inom djursjukvård.

Djursjukvårdsbranschen har sett en god tillväxt de senaste åren drivet av ett växande intresse från djurägare att vårda sina husdjur men från att ha varit mycket fragmenterad genomgår nu branschen en konsolidering, professionalisering och ökande slutkundsfokusering. Evidensia vill vara en proaktiv och ledande aktör i denna process och målsättningen är att Evidensia skall erbjuda djurägare den mest avancerade djursjukvården samt kvalitativ basvård/omsorg för hund, katt och häst i hela Sverige. De grundande enheterna i Evidensia har en gemensam syn på hur kvalitativ vård och omsorg för djur skall bedrivas och hur en nationell djursjukhusverksamhet skall utvecklas och drivas till förmån för djuren, djurägarna, samt veterinärer och övrig vård/omsorgspersonal. Vidare är verksamheterna geografiskt komplementerande och verksamheterna har olika nischkompetenser och resurser där stordriftsfördelar kan utnyttjas.

”Det finns ett växande behov i Sverige av en professionell djursjukvårdsaktör med tydligt kvalitetsfokus och som på nationell basis kan erbjuda den mest krävande och avancerade vården samt kvalitativ basvård och omsorg. I Evidensia har vi en gemensam vision och betydande kompetens, erfarenheter och resurser för att utveckla och växa verksamheten väsentligt de närmaste åren till förmån för husdjur, djurägare och hela veterinäryrkesgruppen.”säger Anders Thunberg, Verkställande Direktör i Evidensia Djursjukvård AB

”Flera av enheterna i Evidensia har arbetat nära varandra i många år och ett samgående är fullt rationellt givet att verksamheterna kompletterar varandra geografiskt.”säger Göran Ask, Chef för Djursjukhuset Malmö

”I Evidensia kan vi redan erbjuda både små och stordjursägare ett komplett utbud av djursjukvård men tillsammans skall vi med våra gemensamma resurser och kompetenser ytterligare utveckla och förbättra erbjudandet.”säger Donald Ribbentjärn, Chef för Regiondjursjukhuset Helsingborg

”Detta är bara en början, vi har en ambitiös och expansiv plan och de närmaste åren kommer att bli mycket spännande. Vi tror att vi kommer att vara en attraktiv partner för djursjukhus och kliniker runt om i Sverige.”säger Olof Skarman, vVD och Ansvarig för Affärsutveckling i Evidensia Djursjukvård AB (tidigare huvudägare av Södra Djursjukhuset).

Delägare i Evidensia är de grundande enheternas ägare; Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård, Stiftelsen Svensk Djursjukvård, Olof Skarman Invest, verksamhetens ledning och nyckelpersonal samt den svenska investeringsgruppen Valedo.

Affären förutsätter vissa godkännanden och villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Evidensia Djursjukvård och Strömsholm Specialistdjursjukhus, vänligen kontakta: Anders Thunberg, VD, 0220-45 848

För ytterligare information om Regiondjursjukhuset Helsingborg, vänligen kontakta: Donald Ribbentjärn, 042-168 027

För ytterligare information om Djursjukhuset Malmö, vänligen kontakta: Göran Ask, 040-55 22 80

För ytterligare information om Södra Djursjukhuset, vänligen kontakta: Olof Skarman, 070-747 47 64

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos mediakontakt: Hanna Gustafsson, Brunswick Group 08-410 32 186

Om Regiondjursjukhuset Helsingborg:
Helsingborgs Djursjukhus är Sveriges första djursjukhus och grundades 1954. I ett riksdagsbeslut fastslogs då att kliniken skulle vara en regional djursjukvårdsinrättning för de fem sydliga länen. Regiondjursjukhuset satsar i dag på specialistdjursjukvård, forskning och utbildning. Varje år behandlas 30 000 katter, hundar och hästar. Förutom det stora sjukhuset i Helsingborg drivs även hästkliniker på Gotland och Flyinge. http://www.djursjukhus.com/

Om Djursjukhuset Malmö:
Djursjukhuset Malmö grundades 1958 och erbjuder ett komplett tjänsteerbjudande till hund och kattägare som även omfattar butiker. Förutom det stora sjukhuset i Malmö driver även Djursjukhuset i Malmö smådjurskliniker i Skurup, Ystad, Trelleborg, och Höllviken. Djursjukhuset är remissdjursjukhus och behandlar tillsammans med klinikerna årligen 51 000 patienter.http://www.djursjukhus.info/

Om Strömsholm Specialistdjursjukhus Hund och Katt samt Strömsholm Specialistdjursjukhus Häst:
Det har bedrivits djursjukvård i Strömsholm sedan 1964. Idag finns i Strömsholm landets två specialistdjursjukhus, ett för hund och katt och ett för häst. Tillsammans med djurklinikerna i Västerås, Eskilstuna, Köping och Enköping tar man emot 65 000 patienter årligen. Ledorden har genom alla år varit, kompetens, resurser, erfarenhet och omtanke.http://stromsholmdjursjukvard.se/

Om Södra Djursjukhuset:
Företaget startades redan 1967 och har på senare år utvecklats mot en allt mer avancerad djursjukvård. Varje år behandlas 26 000 hundar och katter på sjukhuset i Kungen Kurva i Stockholm. Målsättningen är att bedriva en vård som ger de nöjdaste djurägarna och remittenterna. Mycket resurser satsas på att skapa en attraktiv arbetsplats och motiverade medarbetare. http://www.sodradjursjukhuset.se/

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet