Nyheter

EQT investerar i Evidensia

EQT VI Limited (”EQT”) har tecknat avtal om att investera i Evidensia Djursjukvård (”Evidensia”), Norra Europas ledande djursjukvårdsgrupp, och förvärva aktiemajoriteten från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). De flesta av Evidensias övriga delägare, bestående främst av bolagets nyckelmedarbetare, Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård och Stiftelsen Svensk Djursjukvård, kvarstår som betydande delägare vid sidan av EQT. Evidensia har vuxit med mer än 400% sedan grundandet 2012 och med ytterligare resurser och kompetens från EQT kommer Evidensia kunna fortsätta sin utveckling och expansion.

Evidensia Djursjukvård skapades 2012 när några av Sveriges största och äldsta djursjukhus gick samman med en gemensam vision om att utveckla och förbättra djursjukvården till förmån för djuren, djurägarna, samt gruppens personal. Evidensia har sedan grundandet aktivt konsoliderat och verkat för en professionalisering av djursjukvårdsbranschen och är i dag norra Europas ledande djursjukvårdskoncern med över 90 sjukhus/kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Samtidigt har betydande resurser satsats för att utveckla veterinärmedicinen i Norden samt höja kvaliteten i verksamheten och genom etableringen av Evidensia Academy 2013 erbjuder Evidensia kompetenshöjande utbildningar för hela branschen. Evidensia har mer än 1 500 anställda som årligen tar emot 700 000 patienter.

“Evidensia har sedan grundandet 2012 utvecklats samt vuxit väsentligt och vi är stolta över att ha skapat den ledande kvalitetsorienterade djursjukvårdsgruppen i Norra Europa. Men vi har ännu bara börjat resan mot vår vision och vi har fortsatt en mycket ambitiös strategi att växa och utveckla djursjukvården i Europa. Med ytterligare resurser och stöd från EQT ser vi mycket positivt på framtiden och vår fortsatta utveckling.”, säger Anders Thunberg, Koncernchef, Evidensia Djursjukvård AB.

”Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård och Stiftelsen Svensk Djursjukvård har genom sina djursjukhus i Strömsholm, Helsingborg och Malmö varit med om att bygga och utveckla svensk djursjukvård sedan starten på 1950-talet och har haft en tydlig vision att erbjuda den bästa möjliga vården för våra sällskapsdjur/hästar. När Evidensia bildades 2012 kunde vi utveckla denna vision vidare till resten av Norden, och vi är stolta över vad som åstadkommits och den position som Evidensia i dag har i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi vill tacka Valedo för deras bidrag under de senaste åren och välkomna EQT som ny huvudägare. Vi ser fram emot ett bra samarbete med den nye huvudägaren och är övertygade om att Stiftelserna har en fortsatt viktig roll för en positiv utveckling av Stiftelsernas verksamhetsområde och därmed även Evidensia.”, säger Leif Eriksson och Nils Gyllenkrok, Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård respektive Stiftelsen Svensk Djursjukvård, i en gemensam kommentar.

Villkoren för affären, som förutsätter myndighetsgodkännanden, offentliggörs inte.

För ytterligare information om Valedo,
vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
0709 16 68 66

För ytterligare information om EQT,
vänligen kontakta:
Johan Hähnel,
talesperson för EQT VI
+46 706 05 63 34

För ytterligare information om Evidensia, vänligen kontakta:
Anders Thunberg, VD
0706 20 75 60

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

Om Evidensia:
Evidensia är norra Europas största och veterinärmedicinskt ledande djursjukvårdsgrupp med ett komplett erbjudande av bas- och specialistvård till hundar, katter, hästar och exotiska djur. I Evidensia ingår ca 90 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Gruppen behandlar varje år 700 000 patienter, varav ca 655 000 smådjur och ca 45 000 hästar. www.evidensia.se

Om EQT:
EQT är norra Europas ledande riskkapitalbolag med portföljinnehav i norra och östra Europa, Asien och USA. Portföljbolagens totala intäkter uppgår till mer än 25 miljarder Euro och har över 500 000 anställda. EQT arbetar aktivt med sina bolag för att uppnå hållbar tillväxt, operationella fördelar och marknadsledande positioner. www.eqt.se

Skriv ut nyhet