Nyheter

Valedo I investerar i Corbel och Valedo II har etablerats

Valedo Partners Fund I AB (“Valedo I”) har förvärvat Corbel Oy (”Corbel”), en ledande aktör inom fastighetsförvaltning i Finland, från Sentica Partners. Corbels befintliga ledning kommer att fortsätta att driva företaget och kvarstå som betydande ägare och med stöd från Valedo som ny delägare implementera en strategi för fortsatt expansion. Corbel är den sista investeringen i Valedo I och följaktligen har nu Valedo Partners Fund II AB (“Valedo II”) etablerats.

Corbel tillhandahåller ett omfattande utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning till enskilda fastighetsägare och investerare, såsom asset management, leasing, teknisk- och administrativ förvaltning, ekonomisk förvaltning samt experttjänster inom områdena energihushållning och fastighetsutveckling. Corbels kundbas består av både inhemska och utländska fastighetsinvesterare samt hyresgäster. Genom att tillhandahålla professionella och strukturerade fastighetstjänster av hög kvalitet kan Corbel säkerställa bästa möjliga avkastning för fastighetsägare och investerare.

”Corbel har mycket spännande framtidsutsikter – vår ambition är att avsevärt påskynda Corbels expansion med nya tjänster till våra befintliga kunder såväl som genom nya avtal med fastighetsägare som i allt högre grad outsourcar förvaltningen av sina fastigheter. Under de senaste åren har Corbel vuxit kraftigt och vi ser fram emot att fortsätta, och accelerera, denna tillväxtplan med stöd från Valedo.” säger Harri Oesch, VD för Corbel.

Corbel har en rikstäckande verksamhet i Finland med cirka 120 anställda i Helsingfors, Esbo, Vanda, Riihimäki, Åbo, Villmanstrand, Tammerfors, Lahtis, Björneborg, Jyväskylä och Uleåborg. Under de senaste åren har företaget uppvisat stark organisk tillväxt och har idag en årlig omsättning på cirka EUR 11 miljoner och förvaltar nästan 6 miljoner kvadratmeter yta varav 70 procent är kommersiella lokaler och 30 procent är bostäder. Bolaget förvaltar mer än 10 000 hyresavtal på mer än 2 000 adresser och har sitt huvudkontor i Vanda, Finland.

Corbel förvärvas från riskkapitalbolaget Sentica Partners, och vid sidan av Valedo investerar även Corbels ledning och styrelse i bolaget. Villkoren för affären offentliggörs inte.

Corbel är den sista investeringen i Valedo I och följaktligen lanseras nu Valedo II. Valedo II etableras med utfäst kapital om SEK 2 miljarder och är uppföljaren till Valedo I, vilken restes 2006/2007 med ett utfäst kapital om SEK 1 miljard. Valedo II kommer att ha samma investeringsstrategi och fokus som Valedo I och kommer att investera i ledande nordiska mindre och medelstora företag med möjlighet till långsiktigt värdeskapande genom tillväxt. Genom att vara en aktiv ägare som tillför kapital och industriell expertis säkerställer Valedo att dess portföljbolag når sin fulla potential. Valedo investerar vanligtvis i partnerskap med tidigare ägare och alltid i partnerskap med nyckelmedarbetare i portföljbolagen.

Valedo II är, precis som Valedo I, ett svenskt aktiebolag. Investerare i Valedo II är en diversifierad grupp av svenska och internationella pensionsfonder, försäkringsbolag, familjer, stiftelser, fond-i-fonder och entreprenörer samt Valedos anställda och styrelse.

För ytterligare information om Valedo,
vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
08-410 32 186
www.valedopartners.com

För ytterligare information om Corbel,
vänligen kontakta
Harri Oesch, VD, +358 50 390 1610
www.corbel.fi

 

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk riskkapitalgruppsom investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Mer information om Valedo finns på hemsidan.

www.valedopartners.com

1. Bestående av Valedo Partners Fund I AB och Valedo Partners Fund II AB.

Skriv ut nyhet