Nyheter

CreVal – ny svensk riskkapitalfond för mindre företag

CreVal Partners Fund I AB (”CreVal”) är en tillväxtorienterad svensk riskkapitalfond med ett industriellt fokus och med ett nätverk av erfarna industrialister. CreVal avser att investera i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. CreVal har genomfört en första stängning på ca SEK 700 miljoner från institutionella investerare (exempelvis de svenska pensionsfonderna Sjätte respektive Tredje AP-fonden) samt från CreVals grundare, styrelse och ett antal entreprenörer. Fonden kan högst uppgå till SEK 1 000 miljoner.

CreVal fokuserar på väletablerade och lönsamma företag i Sverige och övriga Norden som omsätter SEK 100-500 miljoner med starka marknadspositioner inom sina segment och med potential att utveckla verksamheten väsentligt. CreVal investerar såsom majoritetsägare och välkomnar ett partnerskap med befintliga ägare, ledning och övriga medarbetare.

För att aktivt driva och öka takten i tillväxt och industriell utveckling har CreVal ett omfattande nätverk av industrialister med en bred erfarenhet från olika industri- och tjänstesegment. Dessa industrialister ställer sin kompetens och erfarenhet till förfogande under förvärvsprocesser och som styrelseledamöter i portföljbolagen.

CreVals styrelse består av Hans Larsson, ordförande (ordförande Nobia, vice ordförande Handelsbanken, styrelseledamot Holmen etc.), Jan Larsson (VD Blomsterlandet), Carl-Erik Ridderstråle (tidigare VD BT Industries, ordförande BE Group, styrelseledamot Seco Tools, KMT etc.), Lars Spongberg (tidigare VD Allgon och Spectra-Physics, styrelseledamot Westergyllen, Addtech etc.) och Anders Ullberg (tidigare VD SSAB, ordförande Boliden, vice ordförande Tieto Enator, styrelseledamot Atlas Copco, Sapa etc.). Vid sidan av styrelsen medverkar också ett tjugotal andra industrialister med erfarenheter från verkstadsindustrin, handel och konsumentnära produkter, tjänster, medicinteknologi, etc. Bland CreVals industrialister ingår bland andra Stig-Arne Blom (tidigare VD IRO), Bertil Fredriksson (Styrelseresurs AB), Claes Lindqvist (tidigare VD Höganäs) och Thommy Nilsson (tidigare VD JC).

Nils Forsberg och Per Forsberg, grundare av CreVal, kommenterar ”Vi är entusiastiska över etableringen av CreVal och det starka stöd som vi har fått från några av Sveriges ledande institutioner och industrialister. CreVal har en bra plattform för att agera som en aktiv ägare och tillsammans med säljare och företagens ledningsgrupper vidareutveckla mindre och medelstora företag.”

Hans Larsson, ordförande i CreVal, tillägger ”CreVal verkar inom ett storlekssegment där många ägarförändringar kan förväntas de närmaste åren. Vi ser goda möjligheter till intressanta investeringar i företag där CreVal, med sitt industriella angreppssätt, aktivt kan bidra med kapital och industriell erfarenhet för att företagen skall kunna växla ut sin fulla potential.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Forsberg, partner, CreVal 0733-15 04 60
Hans Larsson, ordförande, CreVal 070-592 92 55

Skriv ut nyhet