Best Transport

Investeringsår: 2014
Status: Tidigare
Bransch: Bud och distribution

Webbplats: www.besttransport.se

Etableringen av Best som den klara marknads-ledaren inom express och hemleveranser i Norden

Under Valedos ägande har Best tredubblat omsättningen från ~260 miljoner kronor vid förvärvstidpunkten till ~760 miljoner kronor 2019. Den starka tillväxten är ett resultat av en tydlig tillväxtstrategi och den organiska tillväxten har varit åtminstone 10% varje år sedan 2016 till följd av flera framgångsrika initiativ och satsningar, bland annat inom hemleveranser. Dessutom har 10 strategiskt viktiga tilläggsförvärv genomförts. Genom förvärv har Best etablerat sig i Norge och Danmark och har idag marknadsledande positioner i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Malmö, Växjö, Uppsala och Jönköping.


BAKGRUND

Best Transports grundades 1976, då Bengt Alm grundade ”Benkes Budbilar” i Stockholm, ett namn som några år senare förkortades till Best. Valedo investerade 2014 i Best och ASA Transporter, två ledande aktörer inom express och hemleveranser i Stockholm och Göteborg med ambition att skapa en nationell och på sikt nordisk aktör. Valedo såg ett marknadsbehov av starkare aktör på en fragmenterad marknad som kunde driva ökad digitalisering och möta kundernas efterfrågan på snabbare leveranser.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägande har Best tredubblat omsättningen från ~260 miljoner kronor vid förvärvstidpunkten till ~760 miljoner kronor 2019. Den starka tillväxten är ett resultat av en tydlig tillväxtstrategi och den organiska tillväxten har varit åtminstone 10% varje år sedan 2016 till följd av flera framgångsrika initiativ och satsningar, bland annat inom hemleveranser där Best blivit marknadsledare i Sverige. Med en ambitiös tillväxtagenda samt tydliga synergier och storleksfördelar, har Best genomfört 10 strategiskt viktiga tilläggsförvärv i Sverige, Norge och Danmark. Som ett resultat av bolagets starka kassaflöden har förvärven finansierats med existerande kassa, banklån samt återinvesteringar från anslutande entreprenörer.

Hur har vi arbetat

För att uppnå positionen som den klara marknadsledaren inom express och hemleveranser i Norden genomfördes ett antal viktiga initiativ under Valedos ägarskap:

  • En extern styrelse tillsattes med erfarenhet av att växa och utveckla bolag inom logistikbranschen
  • Förstärkning av organisationen genom rekrytering av koncernledning
  • Implementering av en uppdaterad strategi för organisk tillväxt med riktade tillväxtsatsningar på utvalda vertikaler såsom e-handel och hälsovård
  • Genomförande av 10 tilläggsförvärv för att etablera bolaget i Norge, Danmark och nya marknader i Sverige, samt stärka positionen i existerande marknader
  • Integration av förvärvade bolag och lansering av ett nytt Best-varumärke
  • Utvecklad rapportering och uppföljning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal
  • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten, både för organisk tillväxt samt tilläggsförvärv
  • Nyckelpersonal i Best har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam vision om att bygga och utveckla bolaget på ett ansvarsfullt sätt

 

Försäljning av Best

Efter flera år av stark utveckling hade Best överträffat de ursprungliga planerna som sattes upp i samband med Valedos förvärv 2014, varför en försäljning började utvärderas under 2019. En försäljningsprocess, där det fördes diskussioner med ett antal industriella och finansiella intressenter, resulterade i att Best i januari 2020 avyttrades till Nalka, ett investeringsbolag grundat 2009 som investerar i små och medelstora nordiska bolag.


Valedo avyttrar Best till Nalka

Valedo Partners Fund II AB (“Valedo”) och minoritetsägarna har undertecknat avtal att sälja Best Transport Holding AB (“Best”), den ledande aktören inom express, samma-dag och hemleveranser i Norden, till Nalka Invest AB ("Nalka"). Sedan Valedo, tillsammans med ledning, styrelse och tidigare ägare, investerade i Best i juli 2014, har Best tredubblat omsättningen från ~260 miljoner

Läs hela nyheten

ASA Transporter, Best Transport och Valedo i partnerskap för fortsatt expansion

Efter flera år av stark utveckling har ASA Transporter (”ASA”) och Best Transport (”Best”) gått samman för att bilda en marknadsledande aktör och i samband därmed går Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”) in som ny huvudägare. Investeringen görs i partnerskap med tidigare huvudägare, styrelsen och nyckelmedarbetare. Med Valedo som ny huvudägare kommer bolagen ges

Läs hela nyheten