Nyheter

Cordel blir SmartCraft och etablerar sig på den finska marknaden genom förvärv av Congrid

Cordel blir SmartCraft för att reflektera den transformation bolaget genomgått under de senaste åren till att bli en ledande leverantör av molnbaserad mjukvara för bygg- och hantverksbranschen i norra Europa. I tillägg så förvärvar bolaget Congrid, marknadsledaren inom mjukvara för kvalitets- och säkerhetsarbete (”KS”) för byggbolag i Finland. Förvärvet innebär att SmartCraft etablerar en närvaro på den finska marknaden samt lägger till en lösning för KS till sitt mjukvaruerbjudande.

Congrid grundades 2013 och har idag mer än 150 kunder, inklusive 17 av Finlands 20 största byggbolag. Congrids mjukvara är ett affärskritiskt verktyg för mer än 10 000 aktiva användare i den finska byggbranschen som använder Congrid för att kontrollera sitt kvalitets- och säkerhetsarbete på byggarbetsplatserna. Congrids 27 anställda är baserade i Finland och Sverige.

Vi är väldigt entusiastiska över de möjligheter som förvärvet av Congrid medför. Congrid är ett fantastiskt bolag som under de senaste åren har tagit en ledande position inom mjukvara för KS för byggbranschen. Congrids lösning är ett starkt komplement till vårt existerande erbjudande av mjukvarulösningar och stärker ytterligare SmartCrafts nätverksposition i ekosystemet för byggfokuserade mjukvarulösningar. Förvärvet utgör ett viktigt steg i SmartCrafts resa mot att bli den ledande leverantören av digitala lösningar för byggbolag och hantverkare i norra Europa. Byggindustrin är fortfarande i en tidig fas av digital utveckling vilket skapar en enorm möjlighet för SmartCraft att ytterligare driva resurseffektivitet och digitalisering för våra kunder”, säger Gustav Line, VD för SmartCraft.

”Sedan 2013 har vi hjälpt byggbolag att transformera sina processer för kvalitets- och säkerhetsarbete för ökad transparens och data-drivet beslutsfattande. Vi möjliggör ökad användning av de stora mängder data som samlas in på byggarbetsplatserna för våra kunder och ser ett stort behov av en lösning som Congrid i den nordiska byggbranschen. Vi har etablerat en stark position i Finland och stärker nu även vår närvaro på den svenska marknaden. Sammangåendet med SmartCraft möjliggör vår strategi att bli den ledande aktören för mjukvara för kvalitet- och säkerhetsarbete i Norden och vi ser fram emot att bredda vår geografiska närvaro ytterligare tillsammans med SmartCraft”, säger Timo Makkonen, VD och medgrundare till Congrid.

Om SmartCraft:
SmartCraft är en ledande leverantör av molnbaserade lösningar för bygg- och hantverksbranschen med mer än 8 000 kunder och 85 000 användare i tre länder, inklusive Norge, Sverige och Finland. SmartCraft erbjuder SaaS-lösningar som möjliggör för kunderna att förbättra deras kvalitet, effektivitet och lönsamhet, samt förenklar deras dagliga arbete. I tillägg så ökar SmartCrafts lösningar kundernas resurseffektivitet och hållbarhetsprofil genom stärkta planerings- och projekthanteringsprocesser.

www.smartcraftready.com

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet