Nyheter

SmartCraft noteras på Oslo Børs

SmartCraft ASA (“SmartCraft”), en ledande leverantör av mjukvara för byggbolag och hantverkare, har noterats på Oslo Børs med första handelsdag 24 juni 2021.

Valedo kvarstår som en signifikant aktieägare med cirka 40% ägande i SmartCraft och kommer att fortsätta stödja bolaget i sin fortsatta tillväxtresa.

SmartCrafts vision är att bli den ledande leverantören av specialiserade digitala lösningar för byggbolag och hanterverkare i nordvästra Europa. Bolaget möjliggör för byggbolag och hantverkare att öka sin produktivitet, minska sin administrativa börda samt gör det enklare att följa den mängd regleringar och regelverk som relaterar till byggsektorn.

Om SmartCraft:

SmartCraft är en ledande leverantör av molnbaserade lösningar för bygg- och hantverksbranschen med mer än 9 000 kunder och 95 000 användare i tre länder, inklusive Norge, Sverige och Finland. SmartCraft erbjuder SaaS-lösningar som möjliggör för kunderna att förbättra deras kvalitet, effektivitet och lönsamhet, samt förenklar deras dagliga arbete. I tillägg så ökar SmartCrafts lösningar kundernas resurseffektivitet och hållbarhetsprofil genom stärkta planerings- och projekthanteringsprocesser.
www.smartcraftready.com

Om Valedo:

Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.
www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet