Nyheter

Norva24 förvärvar plattform i södra Tyskland

Norva24 har förvärvat Kanal-Türpe, en ledande leverantör av tjänster inom underhåll av infrastruktur under mark (”Underground Infrastructure Maintenance”, ”UIM”) i södra Tyskland med verksamhet i Gerolzhofen, Fulda och Blomberg. Förvärvet innebär en betydande förstärkning av Norva24s ledande position i den fragmenterade UIM-marknaden i norra Europa.

Kanal-Türpe har mer än 50 års erfarenhet i branschen, en omsättning om ungefär EUR 20 miljoner och ett brett erbjudande inom UIM-tjänster. Företaget har sitt huvudkontor i de centrala delarna av södra Tyskland och ca 100 servicefordon. I tillägg till förvärvet av Kanal-Türpe har Norva24 nyligen även genomfört ett förvärv i Stockholm och två mindre förvärv i Tyskland, med verksamheter i Lübeck och Lüneburg.

“Vi är väldigt glada över att välkomna Kanal-Türpe till Norva24. Efter vår etablering i Tyskland under 2019 genom förvärvet av Ex-Rohr har vi nu ytterligare stärkt Norva24s position som den framväxande marknadsledaren i Tyskland. Dessutom innebär förvärvet att Norva24 nu har en omsättning på nästan NOK 2 miljarder, vilket är en viktig milstolpe i vår vision att bli den klara marknadsledaren inom UIM-tjänster i Europa”, säger Henrik Damgaard, Koncernchef för Norva24.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Norva24, vänligen kontakta:

Henrik Damgaard, Koncernchef
henrik.damgaard@norva24.no

Om Norva24:
Norva24 är marknadsledare i den fragmenterade marknaden för UIM-tjänster i norra Europa, med ledande position i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. Tjänsteerbjudandet inkluderar uppdragskritiska och icke-diskretionära underhållstjänster för infrastruktur under mark (”UIM”), så som högtrycksspolning, tömning, rörinspektion och relining. Norva24s vision är att leda utvecklingen av UIM-branschen i Europa genom fokus på bland annat miljöinitiativ, ESG-rapportering och IoT-lösningar. Norva24 omsätter nästan NOK 2 miljarder och sysselsätter omkring 1 200 medarbetare.

www.norva24.com

Om Valedo:
Valedo är ett oberoende svenskt investeringsföretag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet