Nyheter

Valedo investerar i Norva 24

Valedo Partners Fund II AB (“Valedo”) har investerat i Norva 24, en företagsgrupp verksam inom slamsugning och närliggande tjänster i Norge. Norva 24 grundades 2015 genom en sammanslagning av ett antal kompletterande regionala bolag med liknande tjänsteerbjudande och en delad vision om att konsolidera, professionalisera och utveckla branschen för slamsugning och närliggande tjänster.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Norva 24,
vänligen kontakta:
Jon Nesje, VD Norva 24
+47 950 341 40
jon.n@norva24.no

För ytterligare information om Valedo,
vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Emilia Blom Cullborg, Brunswick Group
+46 841 032 180
ecullborg@brunswickgroup.com

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet