JOBmeal

Investeringsår: 2016
Status: Tidigare
Bransch: Kaffe- och fikalösningar

Webbplats: www.jobmeal.se

Kaffebönor

Skapandet av en ledande leverantör av kaffe- och fikalösningar till kontor i Sverige och Finland

Under Valedos ägande utvecklades JOBmeal till en ledande leverantör av kaffe- och fikalösningar i Sverige och Finland med ledande rikstäckande närvaro i båda länderna. JOBmeal genomförde framgångsrikt många initiativ, bland annat integration av ~20 lokala företag, expansion till Finland samt utvecklade produkt- och serviceutbuden för att driva organisk tillväxt och lönsamhet. Under ~2 år fördubblade JOBmeal rörelseresultatet samtidigt som organisationen växte väsentligt.


BAKGRUND

JOBmeal grundades år 2000 av ett antal lokala bolag som tidigare var en del av Canteen. Efter att ha följt branschen under flera år var Valedo övertygade om att JOBmeal var en lämplig plattform för att skapa en ledande leverantör av kaffe- och fikalösningar till kontor och arbetsplatser i Sverige, med stor potential för geografisk expansion. JOBmeals starka lokala närvaro, närhet till sina kunder samt bolagets långa kundrelationer och konkurrenskraftiga service- och produktutbud bidrog till JOBmeals starka marknadsposition.

Före Valedos investering var JOBmeal strukturerat som en franchiseorganisation där de lokala, privatägda, bolagen gemensamt ägde varumärket JOBmeal. Under 2016 investerade Valedo i 17 JOBmeal-bolag med en tydlig ambition att accelerera tillväxten och utveckla organisationen samt produkt- och tjänsteutbuden. Ägarna till de lokala bolagen, övriga nyckelpersoner och styrelsen investerade tillsammans med Valedo och blev betydande minoritetsaktieägare i den nybildade JOBmeal-koncernen.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägande utvecklades JOBmeal från att bestå av många lokala, fristående, svenska bolag till en ledande leverantör av kaffe- och fikalösningar till kontor och arbetsplatser i Sverige och Finland med rikstäckande närvaro i båda länderna. Fyra tilläggsförvärv genomfördes, varav tre i Sverige (för att stärka JOBmeals närvaro i vissa regioner) och en i Finland för att expandera till en ny attraktiv marknad. Under ~2 år ökade JOBmeal omsättningen från ~370 miljoner till ~650 miljoner med förbättrad lönsamhet.

Flera initiativ genomfördes, inklusive rekrytering och tillsättning av en koncernledning, etablering av ett huvudkontor för att leda och styra flertalet koncernövergripande initiativ, implementering av en ny organisation, etc. Betydande investeringar gjordes också för att avsevärt utöka säljkåren, produkt- och serviceutveckling samt implementering av ett nytt IT-system. Vid tidpunkten för Valedos avyttring var JOBmeal en ledande leverantör av kaffe- och fikalösningar till kontor och arbetsplatser i Sverige och Finland med totalt 370 anställda och 35 kontor med hundratusentals dagliga slutkonsumenter av JOBmeals varma drycker.

Hur har vi arbetat

Flera initiativ genomfördes mellan 2016 och 2018 för att utveckla ~20 lokala bolag till att bli en ledande leverantör av kaffe- och fikalösningar i Sverige och Finland:

 • Stärkt organisation genom rekrytering av koncernledning, inklusive VD och CFO
 • Skapande och implementering av regional organisation med närhet till kunderna
 • Tillsättning av en extern styrelse med erfarenhet av att växa och utveckla tjänsteföretag
 • Betydande investeringar i säljkåren
 • Initiativ för utveckling av operationell excellens
  • Investeringar i centrala stödfunktioner
  • Strukturerat arbetssätt för att dela erfarenheter och praxis mellan alla 35 kontor
  • Implementering av nytt affärs- och IT-system
 • Utveckling och implementering av nya produkt- och serviceutbud
 • Ökat fokus på kund- och medarbetarnöjdhet genom kontinuerlig mätning och uppföljning
 • Genomförande av fyra tilläggsförvärv, inklusive expansion till Finland
  • JOBmeal Sundsvall AB, bolag inom JOBmeal-samarbetet som ej var del av plattformsinvesteringen
  • Paussystem i Borås AB, kaffe- och fikalösningar i Västsverige
  • Selecta Oy, expansion till Finland genom förvärv av Selectas finska verksamhet
  • Arnes Automatservice AB, kaffe- och fikalösningar i Västsverige
 • Utveckling av rapporteringssystem för förbättrad kontroll och uppföljning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Initiativ för optimering av inköp
 • Ägarna har inte tagit några utdelningar utan har istället investerat betydande belopp i verksamheten
 • Ett brett delägarprogram genomfördes för anställda för att skapa en gemensam agenda

 

Jobmeal graf

Försäljning av JOBmeal

JOBmeal utvecklades starkt och var under 2018 på god väg att nå Valedos mål för år 2020. Under våren/sommaren 2018 kontaktades Valedo av flera intressenter som uttryckte sitt starka intresse för JOBmeal. I samband med detta presenterade Jacobs Douwe Egberts (JDE), ett bolag kontrollerat av världens näst största kaffe-koncern JAB Holding, ett erbjudande som tog hänsyn till JOBmeals strategiska position och goda tillväxtpotential. Detta resulterade i att JOBmeal i september 2018 avyttrades till JDE.

Valedo avyttrar JOBmeal till Jacobs Douwe Egberts (JDE)

Jacobs Douwe Egberts (”JDE”), ett bolag kontrollerat av JAB Holding (”JAB”), har förvärvat JOBmeal Holding AB (“JOBmeal”) från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). JOBmeal har under de senaste två åren genomfört fyra förvärv, expanderat till Finland, vuxit kraftigt och dubblerat intjäningen. Idag är JOBmeal en ledande aktör inom kaffetjänster till kontor i Sverige och

Läs hela nyheten

Valedo investerar i JOBmeal

JOBmeal Sverige AB samt 18 lokala företag inom JOBmeal ("JOBmeal" eller "Bolaget") har gått samman samtidigt som Valedo Partners Fund II AB ("Valedo") investerar i JOBmeal. Investeringen görs i partnerskap med JOBmeals ledning och en stor grupp nyckelmedarbetare. Med Valedo som investerare kommer Bolaget att ges resurser för att stärka kunderbjudandet och driva tillväxt genom

Läs hela nyheten