Nyheter

Valedo ny huvudägare i specialiserad psykiatrikoncern

Valedo har under sommaren tecknat avtal om att förvärva och kombinera två regionalt ledande psykiatriska vård- och omsorgsverksamheter, Björkviksgruppen i Skåne och Neuropsyk i Hälsingland. Båda verksamheterna arbetar med individfokuserad avancerad utredning, vård och behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av individer med olika typer av allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Koncernens nya moderbolag kommer att gå under namnet Svenska Specialistpsykiatrigruppen AB (”Specialistpsykiatrigruppen”), men de operativa enheterna kommer fortsätta att arbeta under respektive varumärke.

Koncernens bolag arbetar med individfokuserad avancerad utredning, heldygnsvård och behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av individer med olika typer av allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. En framträdande patientgrupp är individer som ofta återinsjuknar i långvarig psykossjukdom. Här finns också individer med allvarliga personlighetsstörningar, schizofreni, självskadebeteende, svåra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller svår ångestproblematik samt individer med förvärvade hjärnskador och dubbeldiagnoser (psykiska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk). Utöver vård och behandling bedrivs även utbildningsverksamhet med inriktning mot kommun, landsting och andra organisationer samt forskning inom det psykiatriska området. Den nya koncernen har ca 180 vårdplatser fördelat på åtta vård- och behandlingsenheter i Skåne och i Hälsingland. Koncernens bolag har avtal med en rad kommuner och landsting och har med en tydlig kvalitetsprofil bedrivit specialiserad psykiatriverksamhet sedan början av 1970-talet. Verksamheten bedrivs enligt tillstånd från Socialstyrelse och Länsstyrelse enligt HSL (Hälso- och Sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen), LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård), LRV (Lagen om Rättspsykiatrisk Vård), LVM (Lag om Vård av Missbrukare i Vissa Fall), Vårdvistelse och Kontraktsvård. Koncernen omsatte pro forma omkring 180 miljoner 2008 och har ca. 250 anställda. Till koncernchef i Specialistpsykiatrigruppen har utsetts den nuvarande Verkställande Direktören i dotterbolaget Rengsjö Vårdcenter, Ulrika Östlund.

”Det finns ett stort behov i dagens samhälle av en fokuserad och professionell psykiatriaktör som har ett tydligt kvalitetsfokus och som brinner för de mest krävande och vårdbehövande patienterna. Det är med stor tillförsikt jag välkomnar Valedo som huvudägare i vår verksamhet och med ytterligare kompetens och resurser i koncernen skall vi tillsammans med vår nuvarande personal utveckla och växa vår verksamhet väsentligt de närmaste åren.” säger Ulrika Östlund, Koncernchef i Specialistpsykiatrigruppen.

Sedan tidigare äger Valedo även omsorgsföretaget Solhagagruppen AB som fokuserar på individer med autismspektrumsstörningar. Då Specialistpsykiatrigruppen och Solhagagruppen fokuserar på olika patient/brukargrupper kommer verksamheterna att drivas helt separat från varandra.

I denna investering har Valedo tillsatt följande externa ledamöter i styrelsen för Specialistpsykiatristgruppen: Ordförande Anders Bergqvist (Ekonomidirektör för Manpower i Norden), Ulf Karlsson (Ansvarig för utvecklingsboenden inom Solhagagruppen) samt Christer Olsson (Vice President Business Development i Coor).

Affären förutsätter berörda myndigheters godkännande och villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valedo Partners Fund I AB
Per Forsberg, 08-678 08 50
Nils Forsberg, 08-678 08 50

www.valedopartners.com

Svenska Specialistpsykiatrigruppen AB
Ulrika Östlund, 070-344 32 34

http://www.neuropsyk.com/

 

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk riskkapitalfond som förvaltar 1 miljard kronor och investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Valedo är en aktiv ägare och bidrar med kapital och kompetens för att medverka till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Specialistpsykiatrigruppen är Valedos sjätte investering och följer investeringar i Solhagagruppen (omsorg för individer inom autismspektrum), Aspen (badrumsmöbler), Bindomatic (dokumentinbindning), Broadcast Text International (textning/dubbning) och Oscar Jacobson (herrkonfektion). Mer information om Valedo finns på hemsidan www.valedopartners.com

Skriv ut nyhet