Nyheter

Valedo avyttrar INOM till Humana

Valedo Partners Fund I AB (”Valedo”) har undertecknat avtal att sälja INOM – Innovativ Omsorg i Norden AB (”INOM”), Nordens ledande aktör inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi, till Humana, Sveriges största företag inom personlig assistans.

INOM skapades 2009 när Valedo genomförde en plattformsinvestering med en vision att skapa Nordens ledande företagsgrupp inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi. Under de senaste fem åren har INOM vuxit cirka nio gånger genom ett antal organiska tillväxtinitiativ samt genom tilläggsförvärv, och erbjuder idag ett komplett och unikt tjänsteerbjudande inom avancerad psykiatri och psykosocialt förändringsarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Synergieffekter och kunskapsöverföring har möjliggjort förbättrad kvalitetsstandard, utveckling av behandlingsmetoder och kompetensutveckling av INOMs medarbetare. De genomförda initiativen och gruppens utveckling har medfört att INOM idag är Nordens ledande kvalitetsfokuserade aktör inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi.

Villkoren för affären, som är villkorad av myndighetsgodkännanden, offentliggörs inte.

För ytterligare information om Valedo, vänligen kontakta Valedos presskontakt:
Hanna Gustafsson, Brunswick Group
+46 709 16 68 66

För ytterligare information om INOM, vänligen kontakta:
Rasmus Nerman, VD
0708 281 860

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com

Om INOM:
INOM är nordens ledande aktör inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi. Gruppen erbjuder kvalitetsfokuserad avancerad psykiatri och psykosocialt förändringsarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre med en vision om att skapa en ny bättre standard inom sitt område med evidensbaserad vård och behandling av högsta kvalitet genom en patients liv. INOMs huvudkontor är i Stockholm och gruppen har cirka 1 200 medarbetare och behandlar dagligen cirka 1 000 patienter i Sverige och Norge. www.inom.com

Om Humana:
Humana är Sveriges största företag inom omsorg till funktionshindrade och erbjuder personlig assistans och tjänster inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), psykiatri och skola för barn och ungdomar med funktionshinder samt äldrevård. Humana har cirka 10 000 medarbetare och har sitt huvudkontor i Stockholm. www.humana.se

Skriv ut nyhet