Nyheter

SSPG växer via förvärv

Specialistpsykiatrigruppen fortsätter att växa och blir en av Sveriges ledande fokuserade koncerner inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete genom förvärv av ytterligare fyra verksamheter

SSPG är en växande aktör inom specialiserad psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi. Koncernen erbjuder utredning, heldygnsvård, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av barn, ungdomar, familjer och vuxna med olika typer av psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheterna inom SSPG har ett starkt kvalitetsfokus i alla led i verksamheten där klienternas behov sätts i centrum. Innan förvärven i mars bestod SSPG av de helägda dotterbolagen Björkviksgruppen (vuxenpsykiatri i Skåne), Neuropsyk (avancerad utredning och vuxenpsykiatri i Norrland), Eken-Utsluss (vuxenpsykiatri i Västra Götaland) och Familjeforum (psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer verksamma i framför allt södra Sverige).

För att bredda verksamheten och komplettera samt stärka SSPGs kompetens och tjänsteerbjudande har avtal under mars tecknats om förvärv av följande fyra verksamheter:

  • Partnergruppen är en ledande aktör inom psykiatrisk vård/omsorg för vuxna och äldre i Skåne, Småland och Västra Götaland. Partnergruppen är med sina 8 enheter en av de större oberoende aktörerna i Sverige och kommer att ge SSPG en mycket stark position inom vuxenpsykiatri i Södra Sverige.
  • Sociala Tjänster är en framgångsrik aktör inom barn och ungdomsvården, framför allt inom segmentet konsulentstödd familjehemsvård. Verksamheten bedrivs utifrån fem regionkontor, i huvudsak i Stockholmsområdet och Dalarna men även med närvaro i södra halvan av Sverige. Den konsulentstödda familjehemsvården blir ett viktigt komplement till SSPGs övriga barn- och ungdomsverksamheter.
  • Prompting bedriver institutionell barn- och ungdomspsykiatrisk vård/omsorg med skola i Dalarna i HVBhemmen Cornelia och Felicia. Promptings institutionsvård är ett viktigt komplement till SSPGs övriga tjänster inom barn- och ungdomsvården som framför bedrivs i öppenvård.
  • Fabriken fokuserar på psykosocialt förändringsarbete till barn, ungdomar och familjer i Västra Götaland. Fabriken har sedan länge haft ett nära samarbete med SSPGs Familjeforum och arbetar med evidensbaserade metoder.

Totalt omsätter koncernen nu pro forma ca 500 miljoner efter förvärven, allt i egen regi, och har ca 600 anställda.

”Vi är mycket stolta över att kunna knyta ledande och kvalitetsfokuserade psykiatriverksamheter som Sociala Tjänster, Prompting, Partnergruppen och Fabriken till SSPG. De bidrar alla till att komplettera, stärka och utveckla SSPGs tjänsteerbjudande på ett mycket tydligt sätt. Vi har nu kommit närmare målet att kunna erbjuda alla typer av behandling, vård och omsorg till alla åldersgrupper inom psykiatri och socialtjänst i hela Sverige.” säger Ulrika Östlund, koncernchef Specialistpsykiatrigruppen.

”Vi är mycket entusiastiska över att Sociala Tjänster, Prompting och Fabriken blir en del av SSPG och stärker våra nuvarande verksamheters erbjudande för barn, ungdomar och familjer. Det finns ett mycket stort behov i dagens samhälle av en mer evidensbaserad och professionellt förändringsarbete inom barn- och ungdomsvården både inom psykiatri och socialtjänst. Det behövs behandlingsaktörer som har ett tydligt fokus att förändra och förbättra klienternas hela livssituation och det brinner vi för.” säger Per Schüller, Affärsområdesansvarig för Barn- och Ungdom inom Specialistpsykiatrigruppen.

”Med gemensamma resurser ser vi stora möjligheter att bli en stark positiv kraft inom vuxenpsykiatrin i Sverige. Björkviksgruppen, Neuropsyk, Eken-Utsluss och Partnergruppen har tillsammans en gedigen erfarenhet och ett mycket stort kunnande inom psykiatrisk vård och omsorg. En viktig bas i detta arbete är vår gemensamma värdegrund och syn på kvalitativ och evidensbaserad vård och omsorg med ett tydligt fokus på klienternas behov. Det behövs att någon lyfter tillbaka psykiatrin till agendan och den rollen tar vi gärna.” säger Carl Groth, Affärsområdesansvarig för Vuxen inom Specialistpsykiatrigruppen.

”Vi ser mycket positivt på att bli en del av SSPGs utbud av tjänster för barn, ungdomar och familj och ser fram mot att i tillägg till våra tjänster även kunna erbjuda andra spetskompetenser som finns inom SSPG. Jag har varit verksam inom både offentlig och privat socialtjänst i hela min yrkeskarriär och vet att de enheter som SSPG nu förenar ligger i den absoluta toppen inom sina respektive verksamhetsområden. Tillsammans kan vi på ett ännu bättre sätt innebära den positiva förändring som är nödvändig för att långsiktigt ge rätt förutsättningar och förbättra livssituationen för de barn och ungdomar samt familjer som vi jobbar med.” säger Ulf Fredriksson, VD för Sociala Tjänster, en del av SSPGs Barn- och Ungdomsområde.

Förvärven förutsätter berörda myndigheters godkännande och villkoren för förvärven offentliggörs inte.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Östlund, Koncernchef, SSPG 0278-177 19
Per Schüller, Affärsområdesansvarig Barn- och Ungdom, SSPG 046-540 66 12
Carl Groth, Affärsområdesansvarig Vuxen, SSPG 042-311 58 00
Ulf Fredriksson, VD för Sociala Tjänster 08-731 20 00

 

SSPG är en av Sveriges ledande aktörer inom specialiserad psykiatri och behandling i egen regi. Koncernen erbjuder utredning, heldygnsvård, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av barn, ungdomar, familjer och vuxna med olika typer av psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheterna inom SSPG har ett starkt kvalitetsfokus i alla led i verksamheten där klienternas behov sätts i centrum. Totalt har koncernen ca 600 anställda. För mer information, se www.sspg.se.

Skriv ut nyhet