Akademikliniken

Investeringsår: 2011
Status: Tidigare
Bransch: Plastikkirurgi och kosmetiska behandlingar

Webbplats: www.ak.se
Ladda ner fallstudie: Akademikliniken.pdf

Nordens ledande aktör inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar

Under Valedos ägarskap har Akademikliniken utvecklats till att bli nordisk marknadsledare inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett antal tillväxtinitiativ, däribland etablering av tre nya sjukhus och walk-in-clinics samt genomfört två strategiska förvärv. Vidare har bolaget lagt stort fokus på att vara i framkant internationellt när det gäller forskning och tjänsteutveckling genom att bygga och förstärka sitt tjänsteutbud, satsningar på utbildning samt genom utveckling av nya metoder och tekniker i samarbete med ledande leverantörer.


Bakgrund

Akademikliniken, som idag är Nordens ledande aktör för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och estetiska behandlingar, grundandes 1991 av Per Hedén och Jan Jernbeck med en gemensam vision om att skapa en stor klinik för högteknologisk sjukvård, specialiserad på plastikkirurgi med mottot ”Skönhet genom vetenskap”. År 2011 investerade Valedo i Akademikliniken med en ambition och en plan om en stark satsning på accelererad tillväxt och utveckling av tjänsteutbudet. Per Hedén och Jan Jernbeck återinvesterade i Akademikliniken i partnerskap med Valedo och kvarstod därmed som betydande minoritetsägare tillsammans med ledningen, övriga medarbetare och styrelsen.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägarskap har Akademikliniken utvecklats till att bli Nordisk marknadsledare inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett antal tillväxtinitiativ, däribland etablering av tre nya sjukhus och walk-in-clinics samt genomfört två strategiska förvärv. Dels förvärvet av Specialistkliniken – Göteborgs ledande aktör inom plastikkirurgi, och dels förvärvet av Ellipse Klinikken – en aktör inom ickekirurgiska behandlingar med sju walk-in-clinics i Norge och Sverige. Som ett resultat har antalet enheter (sjukhus och walk-in-clinics) vuxit från tre stycken år 2011 till sexton år 2015. Vidare har bolaget lagt stort fokus på att vara i framkant internationellt när det gäller forskning och tjänsteutveckling genom att bygga och förstärka sitt tjänsteutbud, satsningar på utbildning samt genom utveckling av nya metoder och tekniker i samarbete med ledande leverantörer. Under Valedos ägande har fokus på kundnöjdhet intensifierats med kontinuerlig mätning och uppföljning. Detta har resulterat i signifikant ökning av andelen återkommande kunder under perioden.

 

Hur vi har arbetat

För att kunna uppnå positionen Nordens ledande aktör inom
för plastikkirurgi och estetiska behandlingar har ett antal
initiativ genomförts:

 • En extern styrelse har tillsatts med erfarenhet av att växa och utveckla bolag inom hälsovårds- och skönhetsbranschen
 • Förstärkning av organisationen genom rekrytering av ny ledning, såväl centralt som lokalt
 • Genomförandet av två tilläggsförvärv för att stärka den geografiska närvaron och utdvidga tjänsteutbudet
 • Specialistkliniken – etablering av kirurgiverksamhet i Göteborg
 • Ellipse Klinikken – ökat fokus på ickekirurgiska behandlingar i Norge och Sverige
 • Två nya sjukhus och flera walk-in-clinics
 • Ökat fokus på kundnöjdhet genom kontinuerlig mätning och uppföljning
 • Initiativ för att driva organisk tillväxt såsom ändrad konsultationsprocess för att öka kundkonvertering
 • Initiativ inom ”operational excellence” såsom reduktion av kostnader inom inköp
 • Vidareutveckling av rapporteringssystem för att förbättra kontroll och uppföljning av finansiella och ickefinansiella nyckeltal
 • Satsningar på forskning och tjänsteutveckling
 • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
 • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna

 

Försäljning av Akademikliniken

När Akademikliniken 2015 hade överträffat de urspungliga planerna som sattes upp i samband med Valedos förvärv 2011, började en försäljning att utvärderas. Valedo påbörjade därför under våren 2016 en försäljningsprocess och förde diskussioner med ett antal potentiella intressenter som utryckt ett intresse i att förvärva Akademikliniken. Resultatet var att Akademikliniken i juni 2016 såldes till Polaris Private Equity, ett riskkapitalbolag grundat 1999 som investerar i medelstora bolag i Danmark och Sverige


Polaris förvärvar Akademikliniken

Polaris Private Equity IV K/S (”Polaris”) har tecknat avtal om att förvärva aktiemajoriteten i Akademikliniken, Nordens ledande aktör inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar, från Valedo Partners Fund I AB (”Valedo”). Majoriteten av Akademiklinikens övriga delägare, bestående främst av bolagets nyckelmedarbetare och grundare, kvarstår som betydande delägare vid sidan av Polaris. Akademikliniken har vuxit omsättningen och

Läs hela nyheten

Valedo investerar i Akademikliniken

Valedo har nått en överenskommelse om att investera i Akademikliniken, den ledande svenska aktören inom estetisk och rekonstruktiv kirurgi. Investeringen görs i partnerskap med Akademiklinikens grundare och anställda. Med Valedo som ny delägare kommer Akademikliniken ges ytterligare resurser i form av kompetens och kapital, för att driva tillväxt och fortsatt fokusera på att erbjuda ett

Läs hela nyheten