Aditro Logistics

Investeringsår: 2012
Status: Tidigare
Bransch: Tredjepartslogistik

Webbplats: www.aditrologistics.com

Skapandet av en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge

Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics vuxit kraftigt med en årlig tillväxt om 14%, ~2x uppskattad marknadstillväxt, och mer än fördubblat omsättningen från strax under SEK 400 miljoner till över SEK 1 miljard. Den starka tillväxten är ett resultat av en tydlig tillväxtstrategi då betydande investeringar har gjorts i att etablera fyra moderna logistikcenter, vilket lett till att lagerytan ökat från 150 000 kvadratmeter vid investeringstidpunkten till 230 000 kvadratmeter idag.


BAKGRUND

Aditro Logistics grundades 1973 och under 2012 förvärvade Valedo, i partnerskap med Aditro Logistics ledning, medarbetare och styrelse, bolaget. Ambitionen var att etablera en ledande aktör inom tredjepartslogistik, en attraktiv nisch med hög tillväxt och långa kundrelationer med fokus på kvalitet. Aditro Logistics erbjuder tredjepartslogistik-tjänster inom bland annat lagring, hantering, bemanning och distribution, med en stark kundbas i Sverige och Norge med välkända varumärken inom bland annat e-handel, detaljhandel, konsument, mode, elektronik och media.

Vad har åstadkommits

Med en ambitiös tillväxtagenda har Aditro Logistics under Valedos ägandeperiod haft en årlig tillväxt om 14%, ~2x uppskattad marknadstillväxt, vilket resulterat i mer än fördubblad omsättning. Betydande investeringar har gjorts i att etablera fyra nya moderna logistikcenter, vilket lett till att lagerytan ökat från 150 000 kvadratmeter vid investeringstidpunkten till 230 000 kvadratmeter idag. Aditro Logistics finns i de viktiga logistikregionerna Stockholm, Jönköping, Borås och Oslo. Stora investeringar har gjorts i organisation samt IT-infrastruktur för förbättrad produktivitet och kvalitetsuppföljning, där Aditro Logistics genom gedigen analys kring flöde, volymfluktuationer, sortiment samt kvalitetskrav hittar en optimal logistiklösning för kunden.

Därtill stärkte Aditro Logistics tjänsteerbjudandet genom förvärvet av Procon Work Solutions, en leverantör av bemanning inom logistik-branschen. Det bredare tjänsteutbudet möjliggjorde merförsäljning på existerande kunder och förkortad säljcykel för nya kunder.

Hur har vi arbetat

Flera initiativ genomfördes under Valedos ägandeperiod för att uppnå positionen som en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge:

  • En extern styrelse tillsattes med erfarenhet av att växa och utveckla bolag inom logistikbranschen
  • Förstärkning av organisationen genom rekrytering av koncernledning, bl.a. VD, CFO, CMO, CIO, Director Corporate Development, Regionschefer, Försäljningschef och Chef för operationell risk
  • Implementering av en uppdaterad strategi för organisk tillväxt med riktade tillväxtsatsningar på nya strategiskt lokaliserade logistikcenter samt utvalda vertikaler
  • Översyn av kontaktsportföljen, vilket resulterade i förbättrade villkor och längre kontraktsduration
  • Genomförande av förvärv av Procon Work Solutions för att komplettera tjänsteutbudet med bemanningstjänster inom logistik
  • Lanserat ”gamification” som en del av arbetsprocessen, dvs ett dataspel där medarbetarna i realtid samlar poäng genom att utföra arbetsuppgifter, vilket medfört ökad effektivitet och personalnöjdhet
  • Betydande investeringar för att etablera fyra moderna logistikcenter
  • Utvecklad rapportering och uppföljning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal
  • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten, både för organisk tillväxt samt tilläggsförvärv
  • Nyckelpersonal i Aditro Logistics har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam vision om att bygga och utveckla bolaget på ett ansvarsfullt sätt

 

Försäljning av Aditro Logistics

Efter flera år av stark utveckling kontaktades Valedo under 2019 av flera intresserade parter, bland andra Posti, ett ledande post- och logistik-bolag i Finland. Posti såg Aditro Logistics som en stark plattform för att etablera sig inom tredjepartslogistik-marknaden i Sverige och Norge, och ett attraktivt erbjudande presenterades till aktieägarna i Aditro Logistics. Detta ledde till att Aditro Logistics i februari 2020 avyttrades till Posti.


Valedo avyttrar Aditro Logistics till Posti

Posti Group Oyj (”Posti”), det ledande post- och logistik-bolaget i Finland, har förvärvat samtliga aktier i Aditro Logistics Holding AB (“Aditro Logistics”), en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge, från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”), ledning och styrelse. Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics haft en årlig tillväxt om 14% och ökat

Läs hela nyheten

Valedo investerar i Aditro Logistics

Valedo har nått en överenskommelse om att investera i Aditro Logistics, en ledande nordisk transportörsoberoende tredjepartslogistiker. Investeringen görs i partnerskap med Aditro Logistics ledning och styrelse. Med Valedo som ny huvudägare kommer Aditro Logistics att ges ytterligare resurser för att driva tillväxt och expandera tjänsteerbjudandet. Aditro Logistics erbjuder transportörsoberoende tredjepartslogistiktjänster inom bland annat lagring, hantering

Läs hela nyheten