Aditro Logistics

Investeringsår: 2012
Status: Tidigare
Bransch: Tredjepartslogistik

Webbplats: www.aditrologistics.com

Valedo avyttrar Aditro Logistics till Posti

Posti Group Oyj (”Posti”), det ledande post- och logistik-bolaget i Finland, har förvärvat samtliga aktier i Aditro Logistics Holding AB (“Aditro Logistics”), en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge, från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”), ledning och styrelse. Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics haft en årlig tillväxt om 14% och ökat

Läs hela nyheten

Valedo investerar i Aditro Logistics

Valedo har nått en överenskommelse om att investera i Aditro Logistics, en ledande nordisk transportörsoberoende tredjepartslogistiker. Investeringen görs i partnerskap med Aditro Logistics ledning och styrelse. Med Valedo som ny huvudägare kommer Aditro Logistics att ges ytterligare resurser för att driva tillväxt och expandera tjänsteerbjudandet. Aditro Logistics erbjuder transportörsoberoende tredjepartslogistiktjänster inom bland annat lagring, hantering

Läs hela nyheten