Aspen

Investeringsår: 2007
Status: Tidigare
Bransch: Badrumsmöbler

Webbplats: www.aspenbad.se
Ladda ner fallstudie: Aspen.pdf

Tillväxtbolaget som blivit ett av Nordens ledande badrumsmöbelbolag

Valedo investerade i Aspen 2007 då en accelererad utvecklingsfas påbörjades. Under Valedos ägarskap har Aspen utvecklats till ett av Nordens ledande badrumsmöbelföretag. Aspen har investerat kraftigt i marknadsföring och försäljning på ny geografiska marknader och förstärkt sitt framgångsrika produkterbjudande genom produktutveckling.

Bakgrund

Aspen grundades år 2002 i Jönköping av Jan Asplund. Jan, med en bakgrund inom badrumsbutiksbranschen såg ett behov av produkter med attraktiv design, hög kvalitet och innovativ funktionalitet och bestämde sig för att starta Aspen. Jan drev framgångsrikt Aspen som VD och ägare och år 2006 utnämndes Aspen av Dagens Industri till Gasellföretag i Jönköpings län, och fick 2007 utmärkelsen ”Guldstickan” som årets marknadsförare i Jönköpings län. Valedo investerade i Aspen vid sidan av Jan Asplund år 2007, då en accelererad utvecklingsfas påbörjades.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägarskap har Aspen utvecklats till ett av Nordens ledande badrumsmöbelföretag med ett stort och starkt växande återförsäljarnätverk bestående av fler än 350 utställande specialfackhandlare i Sverige, Norge och Danmark. Aspen har fokuserat på att förstärka sitt framgångsrika produkterbjudande genom omfattande satsningar på utveckling av nya produkter. Vidare har Aspen investerat kraftigt i marknadsföring och försäljning på nya geografiska marknader såsom Norge och Danmark samt på försäljning till projektmarknaden.

Hur har vi arbetat?

För att kunna skapa ett ledande badrumsmöbelbolag har en rad initiativ sedan 2007 genomförts i Aspen:

  • Implementering av en organisk tillväxtstrategi för att stärka positionen i Sverige och växa i övriga Nordiska länder
  • Produktutveckling med lansering av nya produkter och ”face-lifts”
  • Organisationsutveckling genom successionsplanering, rekrytering av nyckelpersonal och implementering av ett nytt finansiellt rapporteringssystem
  • En styrelse har tillsatts med erfarenhet av att växa och utveckla bolag i synnerhet med Aspens karaktär med effektiv montering och logistik och med försäljning av konsumentprodukter med tillväxtfokus mot projektmarknaden
  • Initiativ inom ”operational excellence” exempelvis kostnadsreduktionsprogram inom inköp
  • Utbyggnad av monteringsanläggning för att möjliggöra försäljningstillväxt
  • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
  • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna.

Försäljning av Aspen

När Aspen under 2010 hade nått de ambitiösa mål som sattes upp i samband med Valedos förvärv 2007, började en försäljning att utvärderas. Då ägarna kontaktades av intressenter för att förvärva Aspen och det samtidigt fanns signaler på en konsolidering av marknaden förstärktes logiken både från ägarnas och bolagets perspektiv att låta en ny ägare ta vid för att utveckla Aspen i bolagets nästa utvecklingsfas. Resultatet var att Aspen under sommaren 2010 såldes till CapMan, en börsnoterad nordisk riskkapitalfond. I samband med förvärvet av Aspen, förvärvade CapMan även ett annat badrumsbolag, INR, som är fokuserat på duschlösningar, vilket ger Aspen och dess ledning en attraktiv möjlighet till fortsatt tillväxt genom ett ännu starkare kunderbjudande på existerande och nya marknader.


Valedo avyttrar Aspen till CapMan

Valedo och minoritetsaktieägare har slutit avtal om att avyttra Aspen i Jönköping AB (”Aspen”) till CapMan. Aspen har under de senaste tre åren närmast fördubblat omsättningen och tredubblat rörelseresultatet. Detta har skett genom en organisk tillväxtsstrategi som förstärkt Aspens marknadsposition som ett av Nordens ledande badrumsmöbelbolag. Valedo investerade i Aspen vid sidan av grundaren Jan

Läs hela nyheten

CreVal ny majoritetsägare i badrumsmöbelföretaget Aspen

CreVal har träffat avtal om förvärv av majoriteten av badrumsmöbelföretaget Aspen. Affären genomförs tillsammans med tidigare majoritetsägaren Jan Asplund som behåller en betydande minoritetsägarandel och som kvarstår som VD. Aspen är en ledande aktör på marknaden för badrumsmöbler i Sverige med försäljning även i Norge och Danmark och med mycket stark historisk tillväxt. Genom CreVals

Läs hela nyheten