Broadcast Text International

Investeringsår: 2008
Status: Tidigare
Bransch: Textning och relaterade tjänster

Webbplats: www.btistudios.com
Ladda ner fallstudie: bti.pdf

Europas ledande textnings och dubbningsbolag

Valedo investerade i Broadcast Text 2008 och har tillsammans med ledning och styrelse genomfört ett antal organiska tillväxtinitiativ samt tre tilläggsförvärv. Bolaget har vuxit genom förstärkta relationer med existerande kunder, attraherat nya kunder samt expanderat inom närliggande tjänster.

Bakgrund

Broadcast Text International (”BTI”) grundades 1998 av bolagets verkställande direktör Björn Lifvergren och har sedan starten uppvisat god tillväxt och arbetat med de ledande TV-bolagen. År 2000 blev BTI en del av mediabolaget SBS Broadcasting och sedermera en del av det tyska mediabolaget ProSiebenSat.1 när SBS förvärvades 2005. Valedo och BTIs ledning och styrelse förvärvade bolaget i augusti 2008 från ProSiebenSat.1.

Vad har åstadkommits

Sedan Valedo investerade i BTI 2008 har bolaget utvecklats till att bli ett av Europas ledande textnings- och dubbningsbolag. Offensiva tillväxtsinitiativ och ökad kundbearbetning har stärkt textningsverksamheten och genom fokuserade satsningar och investeringar i dubbningsstudior, har bolagets försäljning inom dubbning vuxit mångfalt till att utgöra omkring en femtedel av omsättningen 2013. Utveckling av och investeringar i ett nytt IT-system har säkerställt kvaliteten i tjänsteproduktionen och ökat produktiviteten. Från 2008 till 2013 växte bolaget organiskt med ~12% årligen och förbättrade EBITDA-marginalen från ~12% till ~16%. Tre strategiskt viktiga förvärv har etablerat bolaget i Östeuropa, stärkt positionen i Norden och expanderat inom tillgänglighetstjänster för synskadade och hörselskadade

Hur har vi arbetat

För att skapa ett ledande textnings- och dubbningsbolag har en rad initiativ genomförts sedan 2008:

 • Fokuserade tillväxtsatsningar med ökad kundbearbetning och förstärkt säljkår
 • Tre strategiskt viktiga tilläggsförvärv
 • Chello Zones studioverksamhet – expansion till Östeuropa och inom dubbning
 • Primetext – förstärkt marknadsposition i Norden
 • IMS – breddad verksamhet till tillgänglig- hetstjänster för synskadade och hörselskadade
 • Strukturerat om organisationen för att få en mer kundfokuserad verksamhet och förbättrad produktivitet
 • En erfaren och dedikerad styrelse har tillsatts med erfarenhet av att växa och utveckla media- och tjänstebolag
 • Genomförande av produktivitetsprogram
 • Expansion inom närliggande tjänster
 • Betydande investeringar i dubbningsstudior
 • Investeringar i ett nytt IT-system för att öka produktiviteten och göra verksamheten mer skalbar
 • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
 • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna

Försäljning av BTI

Efter att under fem år ha upplevt kraftig tillväxt och överträffat målen som sattes upp vid Valedos förvärv 2008 bedömdes BTI vara redo för nästa steg i bolagets utveckling. Den Europeiska marknadskonsolideringen som BTI varit drivande i förväntades fortsätta även på global basis vilket bidrog till stort intresse från aktörer att förvärva BTI. Följaktligen blev Valedo kontaktade av möjliga köpare under våren och sommaren 2013. Diskussioner med möjliga köpare ledde till att en del av den börsnoterade amerikanska riskkapitalgruppen The Carlyle Group förvärvade BTI i september 2013.


Valedo avyttrar Broadcast Text till Carlyle

Valedo Partners Fund I AB (“Valedo”) och minoritetsägarna har undertecknat avtal att sälja Europas ledande textnings- och dubbningsbolag Broadcast Text Holding AB ("BTI") till Carlyle. Valedo, tillsammans med ledningen, förvärvade BTI i Augusti 2008 från mediabolaget ProSiebenSat.1. Under de senaste fem åren har BTI framgångsrikt genomfört ett antal tillväxtinitiativ, inklusive betydande investeringar i dubbningsstudios och

Läs hela nyheten

Valedo förvärvar textningsföretaget Broadcast Text International

Valedo har undertecknat avtal om förvärv av textningsföretaget Broadcast Text International (BTI) från ProSiebenSat.1 Media AG. BTI, en ledande europeisk aktör på marknaden för textning av TV-program och filmer etc., har kontor i 8 länder och tjänsteerbjudande på cirka 40 språk. Bolaget kommer att fortsätta att ledas av nuvarande ledning med fokus på accelererad expansion

Läs hela nyheten