Cambio Healthcare Systems

Investeringsår: 2012
Status: Tidigare
Bransch: Digitala vårdadministrativa system

Webbplats: www.cambio.se

Nordens ledande leverantör av E-hälsolösningar

Valedo investerade i Cambio 2012 och bolaget har sedan dess transformerats till att bli en ledande regional Europeisk leverantör av e-hälsolösningar. Under Valedos ägarperiod har Cambio fokuserat på ökad nykundsförsäljning, stärkt samarbete med befintliga kunder samt ökad innovations- och utvecklingstakt för bolagets mjukvarulösningar.


Bakgrund

Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) grundades 1993 av Tomas Mora-Morrison och Håkan Mattsson med en vision om att skapa ett framtidsinriktat journalsystem som möjliggör effektiv informationsdelning mellan vårdgivare. År 2012 investerade Valedo i Cambio med en ambition och plan om accelererad tillväxt och utveckling. Tomas Mora-Morrison och Håkan Mattsson återinvesterade i Cambio i partnerskap med Valedo och kvarstod därmed som signifikanta minoritetsägare tillsammans med ledningen och styrelsen.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägarskap har Cambio utvecklats till att bli en regionalt marknadsledande leverantör av e-hälsolösningar. Fokuserade satsningar på att strukturera bolagets affärsmodell för ökad kundnytta har genomförts samtidigt som samarbetet med bolagets kunder stärkts. Detta i kombination med en ökad utvecklingstakt har resulterat i att bolaget idag erbjuder mjukvarulösningar med världsledande funktionalitet för att öka vårdkvalitet och effektivitet hos vårdgivare. Två strategiskt viktiga förvärv har etablerat bolaget på den svenska marknaden för administrativa system för socialvården samt stärkt bolagets närvaro i Storbritannien. Den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten under Valedos ägande var 17%.

Hur har vi arbetat

För att skapa en ledande leverantör av e-hälsolösningar har en rad initiativ genomförts sedan 2012:

 • Fokuserade satsningar på nykundstillväxt vilket resulterat i en stärkt marknadsposition i Sverige och Storbritannien
 • Strukturering av bolagets affärsmodell för att möjliggöra ökad kundnytta
 • Stärkt samarbete med befintliga kunder vilket bland annat resulterat i ett femårigt investeringsprogram för bolagets svenska journalsystemskunder
 • Två strategiskt viktiga tilläggsförvärv
  • ILAB – en ledande svensk leverantör av administrativa system för socialvården
  • Cayder – brittisk leverantör av lösningar för patientflödeshantering
 • Inledd implementering av ”DevOps” samt agila metoder för bolagets avdelning för mjukvaruutveckling
 • Lansering av flertalet innovativa mjukvarulösningar, inklusive en unik journalsystemsoberoende lösning för kliniskt beslutsstöd
 • Introduktion av världsledande mobilitetslösningar samt lösningar för patientcentrerad vård för bolagets journalsystemskunder
 • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
 • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna

Försäljning av Cambio

Efter att under sex år ha upplevt kraftig tillväxt och ha uppnått de mål som sattes upp vid Valedos förvärv 2012 bedömdes Cambio vara redo för nästa steg i bolagets utveckling. Valedo påbörjade därför under hösten 2018 en försäljningsprocess och förde diskussioner med ett antal potentiella intressenter som utryckt ett intresse i att förvärva Cambio. Resultatet var att Cambio i februari 2019 såldes till Investcorp, en ledande global förvaltare av alternativa investeringsprodukter. Tomas Mora-Morrison och Håkan Mattsson samt ledningen återinvesterade i Cambio i partnerskap med Investcorp och kvarstod därmed som signifikanta minoritetsägare.


Investcorp förvärvar Cambio Healthcare Systems

Investcorp har tecknat avtal om att förvärva Cambio Healthcare Systems AB (“Cambio” eller “Bolaget”) från Valedo Partners Fund II AB (“Valedo”) samt en grupp av minoritetsägare, huvudsakligen Cambios två grundare Tomas Mora-Morrison och Håkan Mattsson. Valedo investerade i Cambio under 2012 och har, tillsammans med bolagets ledningsgrupp och anställda, transformerat bolaget till att bli en

Läs hela nyheten

Cambio Healthcare Systems förvärvas av bolagets grundare, nyckelpersoner samt Valedo

Bolagets grundare, nyckelpersoner och Valedo Partners Fund II AB ("Valedo") har träffat en överenskommelse om att förvärva Cambio Healthcare Systems AB ("Cambio" eller "Bolaget"), den ledande svenska leverantören av informations- och ledningssystem för sjukvård. De avyttrande aktieägarna är en grupp av sådd- och tillväxtinvesterare. Med Valedo som ny delägare kommer Cambio få ytterligare resurser, i

Läs hela nyheten