Solhagagruppen

Investeringsår: 2007
Status: Tidigare
Bransch: Omsorg

Webbplats: www.solhagagruppen.se
Ladda ner fallstudie: solhagagruppen.pdf

Skapandet av en ledande omsorgsgrupp för individer med autismspektrumstillstånd

Valedo investerade i Solhagagruppen 2007 och påbörjade en resa för att skapa det ledande omsorgsbolaget fokuserat på personer med autismspektrumstillstånd. Under tre år implementerades en tydlig tillväxtplan som innefattade både tjänstebreddning, geografisk expansion samt även fem förvärv. 

Bakgrund

Solhagagruppens historik går tillbaka till 1950-talet då Solhaga by grundades i Göteborgregionen av familjen Ekman. Verksamheten fokuserade på boendelösningar och daglig verksamhet för vuxna och äldre med autismspektrumstillstånd som fick vård/omsorg enligt lagrummet LSS1 och 2006 omsatte ca 100 miljoner kronor. Under våren 2007 genomförde Valedo en omfattande studie av omsorgsmarknaden och identifierade bland annat LSS-segmentet (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) som en intressant marknad med stor utvecklings- och konsolideringspotential. I branschstudien utmärkte sig Solhaga by som ett välskött bolag med stark lokal marknadsposition och ett mycket starkt rykte om hög kvalitet på vården/omsorgen – en utmärkt plattform för att skapa en större aktör med stöd av aktiva, långsiktiga och investeringsvilliga ägare. Solhagagruppen skapades i sin nuvarande form i mitten av 2007 när Valedo, vid sidan av grundarfamiljen, blev huvudägare av koncernen och en accelererad utvecklingsfas påbörjades.

Vad har åstadkommits

Solhagagruppen har utvecklats till att bli Sveriges ledande fokuserade omsorgsbolag med verksamheter inom LSS-tjänster för barn, ungdomar, vuxna och äldre med intellektuella funktionsnedsättningar, framför allt med autismspektrumtillstånd. Sedan 2007 har Solhagagruppen utvecklats och vuxit från en omsättning om SEK ~100 miljoner och med verksamhet enbart i Västra Götaland och ett fokus på vuxenboenden, till att omsätta SEK ~300 miljoner och erbjuda en komplett palett av olika LSS-tjänster för barn, ungdomar och vuxna i stora delar av Sverige. Solhagagruppens tjänsterbjudande har breddats till att inkludera specialförskola, särskola, korttidsboende, grupp/ service-bostäder, arbete/daglig verksamhet, utredning, samt kolloverksamhet. Verksamheten bedrivs i dag framför allt i Stockholmsregionen, Västra Götaland och Skåne men finns även representerad i övriga delar av landet. Verksamheten genomsyras av ett fokus på individen, en hög kvalitet på tjänsterna som man erbjuder och grundfilosofin att alla människor med funktionsnedsättningar har, med rätt vård och omsorg, möjligheten att leva ett gott liv – hela livet.

Hur har vi arbetat?

För att kunna skapa det ledande omsorgsbolaget inom sitt fokusområde har en rad initiativ sedan 2007 genomförts i Solhagagruppen:

  • Fem tilläggsförvärv har genomförts för att stärka och komplettera tjänsteerbjudandet
  • En rad tillväxt och utvecklingsinitiativ har genomförts
  • Ett gemensamt kvalitetssäkringssystem har implementerats i alla verksamheter
  • Styrelsen och ledningen har stärkts upp med en rad nyckelpersoner med erfarenhet av att växa och utveckla vård/omsorgsbolag
  • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
  • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna

Försäljning

När Solhagagruppen 2010 hade nått målen som ägarna satte när Solhagagruppen skapades 2007; att bli det klart det ledande företaget inom vård och omsorg av personer med autismspektrumstillstånd i Sverige, började en försäljning att utvärderas. Då ägarna nu även börjat uppvaktas av ett antal aktörer som visade ett starkt intresse att förvärva Solhagagruppen så var det logiskt, både från ägarnas men även bolagets perspektiv, att låta en ny ägare ta vid för att lotsa och stödja nästa steg i Solhagagruppens strategiska utveckling. Detta resulterade i att Solhagagruppen våren 2010 såldes till Bridgepoint, en brittisk riskkapitalfond som har betydande erfarenhet och kompetens att äga och utveckla större vård och omsorgsverksamheter.


Valedo avyttrar Solhagagruppen till Bridgepoint Development Capital

Valedo och minoritetsaktieägare har slutit avtal om att avyttra Solhagagruppen AB, Sveriges ledande fokuserade omsorgsbolag inom LSS1 med tjänster för individer med funktionsnedsättning, framför allt autismspektrumstillstånd, till Bridgepoint Development Capital. Valedo blev huvudägare av Solhagagruppen vid sidan av grundarfamiljen år 2007, då en accelererad utvecklingsfas påbörjades. Under de senaste tre åren har bolaget utvecklats från

Läs hela nyheten

CreVal ny majoritetsägare i omsorgsföretaget Lödösehus

CreVal har träffat avtal om förvärv av majoriteten av aktierna i moderbolaget AB Lödösehus med verksamhetsbolagen Solhaga by och Leerhem. Affären genomförs tillsammans med tidigare majoritetsägarna Maud och Carl Ekman som behåller en minoritet och som kommer att kvarstå som Verksamhetschef respektive VD. Koncernen är en ledande privat aktör inom omsorgsmarknaden i Västra Götaland med

Läs hela nyheten