Corbel

Investeringsår: 2011
Status: Tidigare
Bransch: Fastighetsförvaltning

Webbplats: www.corbel.fi
Ladda ner fallstudie: Corbel.pdf

En marknadsledande leverantör av fastighetsförvaltnings­tjänster i Finland

Under Valedos ägande utvecklades Corbel till att bli ett ledande fastighetsförvaltningsbolag inom både kontors- och bostadsfastigheter i Finland. Corbel har framgångsrikt genomfört ett antal tillväxtinitiativ, inklusive expansion inom fastighetstjänster riktade mot bostadsfastigheter, som bidrog till en högre organisk tillväxt jämfört med den uppskattade marknadstillväxten. Sex strategiskt och operationellt attraktiva tilläggsförvärv genomfördes under Valedos ägande. Bolaget har dessutom investerat betydande resurser inom serviceutveckling och operativ effektivitet genom investeringar i IT-system och interna processer.


Fallstudie Corbel

Bakgrund

Corbel grundades 2008 i samband med att YIT (finskt byggbolag) separerade ut och bolagiserade dess fastighetsförvaltningstjänster under namnet Corbel. Under 2011 investerade Valedo i bolaget med en plan för accelererad tillväxt och utvecklingsinitiativ. Corbels ledning, nyckelpersoner och styrelse investerade tillsammans med Valedo och blev betydande minoritetsägare i bolaget.

Vad har åstadkommits

Vid tidpunkten för Valedos investering bestod Corbels kunder i huvudsak av institutionella och kommersiella fastighetsägare. Under Valedos ägandeperiod investerade bolaget betydande resurser för att växa även mot finska motsvarigheten till bostadsrättsföreningar. Corbel genomförde framgångsrikt sex strategiska tilläggsförvärv primärt inom segmentet för fastighetstjänster till bostadsrättsföreningar. Utöver detta investerades betydande resurser i interna processer och IT-system i syfte att utveckla tjänsteutbudet, servicekvaliteten samt den operativa effektiviteten. Vid tidpunkten för Valedos avyttring var Corbel ett marknadsledande fastighetsförvaltningsföretag inom både kommersiella fastigheter samt bostadsrättsföreningar med en rikstäckande närvaro i Finland.

Ett antal initiativ genomfördes under Valedos ägandE

 • Ett antal initiativ genomfördes under Valedos ägande
 • En extern styrelse tillsattes med erfarenhet av att växa och utveckla företag inom fastighetsbranchsen
 • Stärkt organisation genom rekrytering av ny koncernledning
 • Genomförande av sex tilläggsförvärv för att stärka bolaget inom tjänster till bostadsrättsföreningar
  • Tampereen Kiinteistöpalvelu Oy, fastighetsförvaltning för både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter
  • Jouko Lahti Oy, fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter
  • Pirkan Isännöintikeskus Oy, fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter
  • Isännöintikeskus Tampere Oy, fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter
  • Isännöintikeskus Tekniikka Oy, teknisk fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter
  • Kotitatio Oy, fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter
 • Utveckling av interna processer och genomförande av kvalitetssäkringssystem för ISO-9001 certifiering
 • Ökad produktivitet, delning av ‘best practices’ mellan kontor och marknadssegment
 • Ökat fokus på kund- och medarbetarnöjdhet genom kontinuerlig mätning och uppföljning
 • Fortsatt utveckling av rapporteringssystemet för att förbättra uppföljning och kontroll av finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
 • Ett brett delägarprogram har erbjudits till anställda för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna

Försäljning av Corbel

Under 2016 var Corbel på väg att nå Valedos långsiktiga mål, och en utvärdering av en avyttring planerades. I samband med detta kontaktades Valedo av investeringsbolaget Altor som presenterade ett erbjudande baserat på en avsikt att kombinera Corbel med Altors nyligen förvärvade bolag Realia Group. Detta ledde till att Corbel i augusti 2016 avyttrades till Realia Group, ett finskt fastighetsförvaltningsbolag med tjänster i Finland och Baltikum.

 


Valedo avyttrar Corbel till Realia Group

Realia Group Oy (”Realia”) har förvärvat Corbel Holding Oy (“Corbel”), en marknadsledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster i Finland, från Valedo Partners Fund I AB (”Valedo”). Corbel har sedan Valedos investering 2011 vuxit kraftigt och vidareutvecklat tjänsteerbjudandet och som en del av Realia är Corbel väl positionerat för att fortsatt erbjuda högkvalitativa tjänster. Corbel har en rikstäckande

Läs hela nyheten

Valedo I investerar i Corbel och Valedo II har etablerats

Valedo Partners Fund I AB (“Valedo I”) har förvärvat Corbel Oy (”Corbel”), en ledande aktör inom fastighetsförvaltning i Finland, från Sentica Partners. Corbels befintliga ledning kommer att fortsätta att driva företaget och kvarstå som betydande ägare och med stöd från Valedo som ny delägare implementera en strategi för fortsatt expansion. Corbel är den sista investeringen

Läs hela nyheten