Evidensia

Investeringsår: 2012
Status: Tidigare
Bransch: Djursjukvård

Webbplats: www.evidensia.se
Ladda ner fallstudie: Evidensia.pdf

Skapandet av den kvalitetsledande och största djursjukvårdsgruppen i Norra Europa

Med Valedo som huvudägare utvecklades Evidensia till Norra Europas ledande djursjuk-vårdsgrupp med närvaro i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Totalt genomfördes 42 tilläggsfövärv för att stärka tjänsteutbud och geografisk närvaro. Genom etableringen av Evidensia Academy leder Evidensia dessutom kompetensutveckling för hela branschen och fyller även en viktig funktion inom forskning i djursjukvård via samarbete med Statens Landsbruks Universitet.

Bakgrund

Evidensia skapades 2012 då Valedo tillsammans med två stiftelser och veterinären Olof Skarman investerade i Evidensia och sammanförde Regiondjursjukhuset Strömsholm, Regiondjursjukhuset Helsingborg, Malmö Djursjukhus samt Södra Djursjukhuset i Stockholm. Analysen av marknaden hade påbörjats redan 2009 och Valedo hade under flera år fört diskussioner med ett antal aktörer med ambitionen att identifiera ett flertal djursjukhus som delade grundläggande värderingar och kultur för att kunna skapa en rikstäckande koncern under ett gemensamt varumärke för att erbjuda djurägare den bästa bas- och specialistvården.

När Valedo investerade i Evidensia var marknaden väldigt fragmenterad och det hade under många år skapats ett uppdämt behov av professionalisering i branschen i och med att djurägarnas krav på avancerad bas- och specialistvård kontinuerligt stigit. Djurkliniker hade vuxit sig större på grund av en ökad efterfrå- gan av djursjukvård drivet av sällskapsdjurens ökade status i sina familjer samt teknologiska framsteg, men det hade inte skett någon konsolidering eller nationellt samarbete för att möjliggöra kompetensöverföring och skapa synergier i utbildning, patientremisser, nationell marknadsföring samt inköp. Ägarna av de allt jämt större klinikerna fick dessutom dagligen hantera frågeställningar rörande administration, personalfrågor och lokal marknadsföring. När klinikerna fick möjlighet att gå med i Evidensia kunde de få avlastning i dessa frågor och veterinärerna kunde fokusera fullt på det kliniska arbetet.

Att det var Regiondjursjukhusen i Strömsholm och Helsingborg, Djursjukhuset Malmö samt Södra Djursjukhuset som utgjorde plattformen för Valedos investering i Evidensia var ingen tillfällighet. Alla grundarenheterna hade rykte om att vara kvalitets- och kompetensledande i sina respektive regioner, vilket var av stor vikt vid byggandet av en större grupp. Då grundarenheterna hade ledande rykte, kompetens och nätverk skapades mervärden för andra mindre kliniker att komma med i gruppen. Evidensia växte därför snabbt och efter två år ingick fler än 90 kliniker och sjukhus i Sverige, Finland, Norge och Danmark i gruppen.

 

VAD HAR ÅSTADKOMMITS

Med Valedo som huvudägare utvecklades Evidensia till Norra Europas ledande djursjukvårdsgrupp med närvaro i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Genom etableringen av Evidensia Academy leder Evidensia dessutom kompetensutveckling för hela branschen och fyller även en viktig funktion inom forskning i djursjukvård via samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Hur har vi arbetat

I skapandet av den ledande djursjukvårdsgruppen i Norra Europa har ett antal initiativ genomförts:

  • 42 tilläggsförvärv genomfördes för att stärka tjänsteutbud och geografisk närvaro
  • Transformation från två regionala kluster till närvaro i hela Norden
  • Investeringar i gemensamt varumärke, integration och gemensam overhead-funktion
  • Etablering av Evidensia Academy för att underlätta kompetensutveckling, säkerställa Evidensias position som kvalitetsledare samt skapa förutsättningar för att leda forskning och utveckling i hela branschen
  • Styrelse och ledning har stärkts upp med ett antal nyckelpersoner med erfarenhet av att växa samt utveckla vård- och omsorgsbolag
  • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
  • Nyckelpersonal i Evidensia har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam dagordning för att bygga och utveckla bolaget på ett ansvarsfullt sätt

FÖRSÄLJNING AV EVIDENSIA

Utvecklingen av Evidensia överträffade alla förväntningar och redan efter drygt två år var Evidensia närvarande i hela Norden. För att ha möjlighet att fortsätta växa utanför Norden behövdes en ny majoritetsägare med utökade finansiella resurser. Valedo påbörjade därför sommaren 2014 diskussioner med ett fåtal potentiella investerare som visat intresse för Evidensia och de diskussionerna resulterade i att EQT tog över som huvudägare. Grundarstiftelserna samt flertalet övriga minoritetsägare (bolagets nyckelpersonal) valde att vara kvar som delägare vid sidan av EQT.


EQT investerar i Evidensia

EQT VI Limited (”EQT”) har tecknat avtal om att investera i Evidensia Djursjukvård (”Evidensia”), Norra Europas ledande djursjukvårdsgrupp, och förvärva aktiemajoriteten från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). De flesta av Evidensias övriga delägare, bestående främst av bolagets nyckelmedarbetare, Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård och Stiftelsen Svensk Djursjukvård, kvarstår som betydande delägare vid sidan av EQT. Evidensia

Läs hela nyheten

Valedo II investerar i Evidensia Djursjukvård

Några av Sveriges främsta djursjukhus går samman och bildar en nationellt ledande aktör under det nya namnet Evidensia Djursjukvård AB (”Evidensia”) med målsättningen att skapa en ledande kvalitetsorienterad djursjukvårdsgrupp med nationell täckning. Totalt har Evidensia 5 djursjukhus, 10 kliniker, ~140 veterinärer och finns representerade på 14 orter i Sverige. De enheter som grundar Evidensia är

Läs hela nyheten