Joe & The Juice

Investeringsår: 2013
Status: Tidigare
Bransch: Juice- och kaffebarer

Webbplats: www.joejuice.com

Transformationen av ett unikt skandinaviskt restaurangkoncept till ett globalt konsumentvarumärke

Under Valedos 10-åriga ägarperiod har Joe & The Juice utvecklats från ett skandinaviskt bolag med intäkter på DKK ~150 miljoner till ett globalt företag med DKK 2,3 miljarder i intäkter. Under samma period expanderade Joe & The Juice till 11 nya marknader och antalet enheter växte från cirka 50 till 350. Vid tidpunkten för Valedos avyttring hade bolaget verksamhet i 16 marknader på tre kontinenter. Vid sidan av en betydande enhetstillväxt så ökade den genomsnittliga enhetsförsäljningen betydligt tack vare ökad varumärkeskännedom, kontinuerlig utveckling av menyn och en framgångsrik etablering av digitala försäljningskanaler (Joe-appen samt hemleverans via ett antal tredjepartsleveranstjänster). Sammantaget ledde detta till marknadsledande enhetsekonomi och stark lönsamhet i alla marknader vid tidpunkten för Valedos avyttring.

Bakgrund

Joe & The Juice grundades 2002 av karatemästaren Kaspar Basse i Köpenhamn, Danmark, och hade 2013, då Valedo kom in som majoritetsägare, cirka 50 enheter varav majoriteten i Danmark. Valedo hade följt restaurang och café-marknaden under flera år och såg en tydlig styrka i Joe & The Juices unika och innovativa koncept, baserat på färska juicer och smörgåsar som serveras i en distinkt och modern miljö, samt den unika och starka företagskulturen präglat av ett mycket ambitiöst ledarskap. Dessutom hade Joe & The Juice framgångsrikt etablerat sig på ett flertal marknader utanför Danmark, vilket demonstrerade konceptets och varumärkets globala attraktionskraft. Vid sidan av ett unikt och beprövat koncept samt ledningens ambitiösa vision attraherades Valedo också av de strukturella och långsiktiga trender som driver en ökad efterfrågan för mat ”on-the-go” samt ett generellt ökat konsumentfokus på hälsosam mat. Vid tidpunkten för Valedos investering fanns inget liknande koncept som Joe & The Juice etablerat i stor skala, vilket skapade en mycket attraktiv möjlighet att etablera bolaget som en global ledare inom sin kategori.

Vad har åstadkommits

Under Valedos 10-åriga ägarskap har ett flertal strategiska och operativa framgångar uppnåtts. Främst utvecklades Joe & The Juice från ett främst regionalt nordiskt restaurangkoncept till ett globalt konsumentvarumärke genom expansion till USA och flera marknader i Kontinentaleuropa och Mellanöstern, samt fortsatt expansion i Storbritannien. Under Valedos ägarperiod ökade antalet anställda från några hundra till flera tusen, med bibehållen hög kund- och medarbetarnöjdhet. Bolagets genomsnittliga enhetsförsäljning ökade markant med nästan en fördubbling under de sista fem åren av Valedos ägandeperiod, drivet av kontinuerliga förbättringar av kundupplevelsen samt lanseringen av framgångsrika digitala försäljningskanaler (Joe-appen och ett flertal tredjepartsleveranstjänster) byggt på en egenutvecklad teknikplattform, vilket resulterade i att andelen intäkter från digitala kanaler översteg 30% av total omsättning vid tidpunkten för Valedos avyttring. Vidare införde företaget ett hållbarhetsramverk med ambitiösa målsättningar för minskat matavfall, hållbara ingredienser och förpackningar samt djuromsorg.Ett stort antal initiativ har genomförts för att utveckla Joe & The Juice till ett globalt konsumentvarumärke:

 • Tillsättning av en extern styrelse med erfarenhet av internationella tillväxtresor för konsumentbolag
 • Förstärkning och professionalisering av organisationen
  • Implementering av ett internt talangprogram för att möjliggöra tydliga långsiktiga utvecklingsvägar för ’juicers´
  • Utvalda ledningsfunktioner förstärkta genom externa rekryteringar, inklusive CFO och Head of Legal, m.fl.Selected senior positions strengthened through external hires, including CFO and Head of Legal, etc.
 • Organiska initiativ
  • Betydande nyetablering av enheter, inklusive expansion till USA, ett antal marknader i Kontinentaleuropa och Mellanöstern samt fortsatta etableringar i Storbritannien
  • Etablering av en franchiseverksamhet för att stödja tillväxten av franchiseenheter på utvalda marknader som Mellanöstern och Sydkorea
  • Utveckling av en optimal butiksdesign som specificerar nyckelelement för en framgångsrik ‘Joe-enhet’
  • Kontinuerlig menyutveckling, inklusive lansering av nya produkter och övergång till ekologiska ingredienser
 • Medarbetare, kultur och organisation
  • Joe & The Juices unika kultur förstärkt genom flertalet aktiviteter som utbytesprogram, interna tävlingar, globala möten och evenemang
  • Betydande investeringar i stödfunktioner, inklusive HR, IT, inköp, utbildning och butiksdesign, för att stödja Joe & The Juices globala verksamhet
  • Etablering av regionala kontor i Storbritannien och USA tillsammans med betydande investeringar i stödfunktioner i samtliga marknader
 • Investeringar i teknik
  • Utveckling och implementering av en proprietär teknikplattform, inklusive Point-of-Sales, Kitchen Display System och schemaläggning
  • Lansering av digitala försäljningskanaler, inklusive Joe-appen samt hemleverans genom partnerskap (t.ex. Foodora och DoorDash)
 • Implementering av ramverk för hållbarhet
  • Nådde målet om <2% matavfall
  • Övergång till hållbara förpackningar och ekologiska ingredienser
  • Infört djurskyddskrav för kött som används i smörgåsprodukter
 • Ett brett delägarprogram implementerades och administrerades kontinuerligt av Valedo, vilket skapade en gemensam agenda för bolagets anställda och aktieägare. Joe & The Juice hade aktieägare i personalen på alla marknader där bolaget var verksamt, och vid tidpunkten för avyttringen fanns det cirka 140 aktieägare som var anställda i bolaget

Försäljningen av Joe & The Juice

Under våren 2023 inleddes en exitprocess genom en strukturerad auktion ledd av Citi, vilket ledde till att General Atlantic förvärvade Valedos och andra aktieägares ägande i Joe & The Juice i november 2023. General Atlantic investerade i bolaget som minoritetsägare redan under hösten 2016 när Valedo gjorde en partiell avyttring av sitt ägande. Efter Valedos avyttring 2023 blev General Atlantic majoritetsaktieägare i Joe & The Juice.VALEDO AVYTTRAR ÄGANDET I JOE & THE JUICE

Valedo Partners Fund II AB och Valedo Partners III AB (tillsammans “Valedo”) har avyttrat ägandet i Joe & the Juice Holding A/S (“J&TJ”) till den befintliga aktieägaren General Atlantic. Under Valedos ägande har J&TJ expanderat internationellt över Europa, Storbritannien, USA och Mellanöstern, vuxit antal enheter från 50 till 350 och ökat omsättningen med mer än

Läs hela nyheten

Joe & the Juice välkomnar General Atlantic som en strategisk investerare i bolaget

Ett avtal har tecknats med General Atlantic att, vid sidan av Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”) och övriga delägare, bli minoritetsinvesterare i Joe & the Juice och stödja bolaget i dess globala expansion. General Atlantic är en ledande global tillväxtinvesterare och General Atlantics konsument-team fokuserar på differentierade varumärken, produkter och verksamhetsmodeller som kapitaliserar på

Läs hela nyheten

Joe & the Juice och Valedo i partnerskap för fortsatt expansion

Efter flera år av stark tillväxt och expansion har Joe & the Juice A/S (”Joe & the Juice” eller ”Bolaget”) ingått ett strategiskt partnerskap med Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). Investeringen görs i partnerskap med Joe & the Juices grundare och en stor grupp nyckelmedarbetare. Med Valedo som ny huvudägare kommer Bolaget ges ytterligare

Läs hela nyheten