Oscar Jacobson

Investeringsår: 2008
Status: Tidigare
Bransch: Herrkläder

Webbplats: www.oscarjacobson.com

REVITALISERING AV ETT IKONISKT NORDISKT HERRMODEVARUMÄRKE

Under Valedos nästan 10-åriga ägarskap har Oscar Jacobson transformerats till ett modernt, distinkt och prisbelönt varumärke inom herrmodets ”affordable luxury”-segment. Oscar Jacobsons varumärke, kollektioner samt distributionsnätverk har framgångsrikt revitaliserats och tilltalar idag en målgrupp som sträcker sig över tre generationer. Vidare har ett antal tillväxtinitiativ framgångsrikt genomförts under ägandeperioden, inklusive en etablering på den norska marknaden, en breddning av kollektionen med ökat fokus på bland annat ytterplagg och stickade produkter, samt en snabbt växande försäljning online.


BAKGRUND

Oscar Jacobson är ett ledande nordiskt modevarumärke, grundat 1903 i Borås, präglat av en lång historia av textilkunnande och ett kompromisslöst fokus på kvalitet. Bolaget har sin grund i herrkonfektion och har sedan början av förra seklet varit en av de främsta tillverkarna av kostymer och kavajer i Norden. Under 2008 investerade Valedo, tillsammans med ledningen, i Oscar Jacobson med en ambition om att revitalisera det då något stagnerade varumärket samt att accelerera tillväxten genom ett antal strategiska initiativ.

VAD HAR ÅSTADKOMMITS

Med Valedo som huvudägare återtog Oscar Jacobson positionen som ett av Nordens ledande varumärken inom ”affordable luxury”-segmentet för herrkläder, karaktäriserade av tidlös stil och eleganta skärningar. Bolaget har under Valedos ägande ökat sin varumärkesstyrka betydligt, särskilt gentemot yngre konsumenter vilka idag utgör bolagets största kundgrupp. Vidare har Oscar Jacobson etablerat ett framtidssäkrat distributionsnätverk där nära hälften av Bolagets försäljning äger rum i egenkontrollerade kanaler. Ett antal egna butiker öppnades under ägandeperioden i tillägg till etableringen av en snabbväxande egen e-handelsnärvaro. Bolagets kollektioner stärktes dessutom genom att nyttja den djupa textilkunskap bolaget besatt för att framgångsrikt expandera in i nya produktkategorier såsom ytterplagg och stickat. Under 2016 utsågs Oscar Jacobson till Årets Kostymmärke av tidningen Café samt erhöll pris för Årets Designer (Mats Petterson) av tidningen Habit.

HUR VI HAR ARBETAT

För att kunna uppnå positionen som ett av Nordens ledande herrmodevarumärken har ett antal initiativ genomförts:

 • Förstärkning av organisationen genom rekrytering av en ny ledningsgrupp
 • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
 • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna
 • Initiativ inom ”operational excellence” omfattande bland annat flytt av produktion från Polen till Baltikum så väl som förbättrade leverantörsvillkor
 • Fullständig outsourcing av lagerhantering och logistikflöde till en tredjepartsaktör
 • Expansion av det egna butiksnätverket genom etablering av ytterligare butiker i Sverige samt Norge
 • Breddande av produktkollektionen med ökat fokus på bland annat ytterplagg och stickat
 • Försäljning av divisionen för profilplagg vilken ej var del av bolagets kärnverksamhet
 • Lansering av egen online-butik under 2013 med uppgradering till en full omni-channel-lösning under 2018
 • Påbörjad ompositionering av Oscar Jacobsons golfkollektion
 • Vidareutveckling av rapporteringssystem för förbättrad kontroll och uppföljning av finansiella och ickefinansiella nyckeltal
 • Påbörjad internationell expansion – illustrerat av etableringen av ett antal starka återförsäljarrelationer inklusive Selfridges i Storbritannien samt Konen i Tyskland

FÖRSÄLJNING AV OSCAR JACOBSON

När Oscar Jacobson under 2017 hade uppnått de mål som sattes upp i samband med Valedos förvärv 2008, började en försäljning att utvärderas. Valedo påbörjade därför under våren 2018 en försäljningsprocess och förde diskussioner med ett antal potentiella intressenter som utryckt ett intresse i att förvärva Oscar Jacobson. Resultatet var att Oscar Jacobson i juni 2018 såldes till Mellby Gård, ett familjeägt konglomerat som investerar i verksamheter med tydlig tillväxtpotential.

”Det är ett fantastiskt varumärke som har en otroligt fin bas i vår del av världen och under de senaste fem-tio åren har man gjort väldigt mycket rätt. Nu ser vi potential att gå internationellt med Oscar Jacobson. Där ligger den intressanta uppsidan för oss”

Johan Andersson

VD för Mellby Gård


Mellby Gård förvärvar Oscar Jacobson

Mellby Gård AB (“Mellby Gård”) har förvärvat Oscar Jacobson från Valedo Partners Fund I AB (“Valedo”). Valedo investerade i Oscar Jacobson 2008 och har tillsammans med bolagets ledning under flera år transformerat Oscar Jacobson till ett modernt, distinkt och prisbelönt varumärke inom herrmodets ”affordable luxury”-segment med en målgrupp av män från tre generationer. Oscar Jacobson

Läs hela nyheten

Oscar Jacobson stärker organisationen för ytterligare internationalisering

David Thunmarker axlar rollen som koncernchef för Oscar Jacobson i samband med att nuvarande koncernchef Roger Tjernberg utses till arbetande styrelseordförande i bolaget. Efter åtta år som koncernchef för Oscar Jacobson överlåter Roger Tjernberg koncernchefsrollen till David Thunmarker, som tillträder sin tjänst efter sommaren 2017. David kommer närmast från Tiger of Sweden där han arbetade

Läs hela nyheten

Valedo ny ägare av Oscar Jacobson

Valedo har förvärvat Oscar Jacobson från familjen Bengtsson. Oscar Jacobson är ett ledande svenskt klädföretag med huvudsaklig inriktning på herrkonfektion. Kollektionerna säljs i hela Europa med en majoritet av försäljningen i Sverige och Storbritannien. Oscar Jacobson är ett ledande konfektionsföretag med anrik historia som leverantör av konfektion till svenska män. Bolaget säljer framförallt konfektion och

Läs hela nyheten