Perten Instruments

Investeringsår: 2010
Status: Tidigare
Bransch: Analysinstrument

Webbplats: www.perten.com
Ladda ner fallstudie: Perten Instruments.pdf

EN GLOBAL LEDARE INOM ANALYSINSTRUMENT FÖR SPANNMÅL, FODER OCH LIVSMEDEL

Under Valedos ägarskap har Perten Instruments utvecklats till att bli den globalt marknadsledande leverantören av analysinstrument för kvalitetskontroll av spannmål, foder och livsmedel. Under Valedos ägande har bolaget fokuserat på att bygga och förstärka sitt erbjudande genom omfattande satsningar på produktutveckling, nya tjänster och vidareutveckling av bolagets unika kalibreringsdatabas samt att ytterligare stärka kunskapen inom nya applikationsområden. Vidare har Perten Instruments investerat kraftigt i att expandera med egna dotterbolag på nya geografiska marknader såsom Frankrike, Italien, Kanada samt en satsning på att bygga försäljnings-, marknadsförings- och serviceorganisationen.


FALLSTUIDE PERTEN INSTRUMENTS

BAKGRUND

Familjebolaget Perten Instruments, som gör analysinstrument för spannmåls- och livsmedelsindustrin, grundades 1962 av Harald Perten. Harald och hans söner Jaan och Peter byggde under flera decennier upp Pertens verksamhet genom ett starkt fokus på utveckling av innovativa produkter som i flera fall blivit globala industristandarder. År 2010 investerade Valedo i Perten Instruments med en ambition och en plan om en stark satsning på accelererad tillväxt och utveckling. Jaan Perten återinvesterade i Perten Instruments i partnerskap med Valedo och kvarstod därmed som signifikant minoritetsägare tillsammans med Valedo, ledningen och styrelsen.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägarskap har Perten Instruments utvecklats till att bli den globalt marknadsledande leverantören av analysinstrument för kvalitetskontroll av spannmål, foder och livsmedel. Bolaget har under Valedos ägande fokuserat på att bygga och förstärka sitt erbjudande genom omfattande satsningar på produktutveckling, nya tjänster (bland annat inom eftermarknad och service) och vidareutveckling av bolagets unika kalibreringsdatabas samt att ytterligare stärka kunskapen inom nya applikationsområden. Vidare har Perten Instruments investerat kraftigt i att expandera med egna dotterbolag på nya geografiska marknader såsom Frankrike, Italien, Kanada samt en satsning på att bygga försäljnings-, marknadsförings- och serviceorganisationen. Den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten under Valedos ägande var 17%.

Hur har vi arbetat

För att kunna uppnå positionen som den globalt marknadsledande leverantören av analysinstrument för kvalitetskontroll av spannmål, foder och livsmedel har en rad initiativ genomförts:

  • Implementering av en tillväxtstrategi för att stärka positionen i existerande marknader och tillväxt i nya marknader
  • En extern styrelse har tillsatts med erfarenhet av att växa och utveckla globala teknologibolag
  • Omfattande satsningar på produkt- och tjänsteutveckling inom såväl existerande som nya marknadssegment
  • Organisationsutveckling genom rekrytering av nyckelpersonal samt etablering på en rad nya geografiska marknader
  • Genomförandet av fyra tilläggsförvärv för att stärka den globala geografiska närvaron och komplettera produktportföljen
  • Initiativ inom ”operational excellence” exempelvis kostnadsreduktionsprogram inom inköp
  • Vidareutveckling av rapporteringssystem och expansion av den globala administrativa organisationen
  •  Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
  • Nyckelpersonal i verksamheten har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarna

Försäljning av Perten Instruments

Då Perten under 2014 hade överträffat de mål som sattes upp i samband med Valedos förvärv 2010, började en försäljning att utvärderas. Pertens ägare kontaktades av ett antal intressenter som utryckte ett intresse i att förvärva Perten. Då bolaget nu stod inför en ny fas i sin utveckling, förstärktes logiken både från ägarnas och bolagets perspektiv att låta en ny ägare ta vid för att utveckla Perten.

Resultatet var att Perten i December 2014 såldes till PerkinElmer, Inc., en börsnoterad global ledande leverantör av produkter, tjänster och lösningar med fokus på att förbättra hälsa och säkerhet för människor och miljö. PerkinElmers produktportfölj och geografiska närvaro på många nya geografiska marknader ger bolaget och organisationen en attraktiv möjlighet till fortsatt tillväxt genom ett ännu starkare kunderbjudande på existerande och nya marknader.


PerkinElmer förvärvar Perten Instruments

PerkinElmer, Inc. (“PerkinElmer”) har undertecknat avtal om att förvärva Perten Instruments Group AB (“Perten”), en globalt ledande leverantör av avancerade analysinstrument för kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder, av Valedo Partners Fund I AB (“Valedo”), familjen Perten och ledande befattningshavare i bolaget. Perten har under Valedos ägande sedan 2010 dubblerat omsättningen genom ett antal

Läs hela nyheten

Valedo förvärvar Perten Instruments Group

Valedo har tecknat avtal om att förvärva Perten Instruments Group (”Perten”), en globalt ledande leverantör av instrument och system för analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Perten kommer att fortsätta ledas av nuvarande ledning och med stöd av ytterligare resurser och kompetens från Valedo implementera en strategi för accelererad expansion och produktutveckling.

Läs hela nyheten