Sefbo

Investeringsår: 2019
Status: Tidigare
Bransch: Tjänster till flerbostadshus

Webbplats: www.sefbo.no
Ladda ner fallstudie: Sefbo.pdf

Skapandet av den ledande tjänsteleverantören till bostadsrättsföreningar i Norge

Under Valedos ägande har Sefbo uppvisat en tvåsiffrig årlig organisk tillväxt och expanderat sin närvaro från en lokal leverantör i Osloregionen till en nationell tjänsteleverantör genom mer än 30 tilläggsförvärv. Vidare har Sefbos transformerade tjänsteutbud utvecklats från att enbart erbjuda tekniska tjänster till att erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster för bostadsrättsföreningar, inklusive finansiella förvaltningstjänster samt specialist- och digitala tjänster. Totalt växte Sefbos omsättning med 6x under de fyra år som Valedo var majoritetsägare. I tillägg till en stark finansiell utveckling under Valedos ägande uppvisade Sefbo en stark kund- och medarbetarnöjdhet.

Bakgrund

Sefbo grundades 2019 genom en sammanslagning av tre Oslobaserade företag som erbjöd tekniska tjänster till bostadsrättsföreningar. I samband med bildandet av Sefbo gick Valedo in som partner och investerare. Valedo hade följt och analyserat den nordiska marknaden för fastighetstjänster under flera år och hade identifierat tjänster till bostadsrättsföreningar som en attraktiv nisch. Denna nisch bedömdes attraktiv på grund av att den norska marknaden var fragmenterad och uppvisade god underliggande marknadstillväxt med begränsad cyklikalitet, samt ökad efterfråga från kunder på nya tjänster till följd av den långsiktiga outsourcingtrenden, vilket utgjorde ett attraktivt tillfälle att skapa en ny typ av integrerad nationell fullserviceleverantör. Vidare bedömdes affärsmodellen, med en betydande andel återkommande och kontrakterade intäkter, som attraktiv. Före Valedos investering i Sefbo fanns inga betydande fullserviceleverantörer i Norge, och kunderna var därför tvingade att anlita flera leverantörer för underhålls- och administrationstjänster, vilket resulterade i ökade kostnader och komplexitet för kunderna.

Vad har åstadkommits

Under Valedos ägarskap utvecklades Sefbo från att bestå av tre lokala leverantörer av tekniska tjänster i Osloregionen till att bli en integrerad nationell marknadsledare med ett fullserviceerbjudande. Genom tvåsiffrig årlig organisk tillväxt, betydande investeringar i digitala lösningar för ökad kundnöjdhet och över 30 tilläggsförvärv sexdubblade Sefbo sina intäkter och mer än femdubblade rörelseresultatet på fyra år. Dessutom stärktes och professionaliserades organisationen genom rekryteringar av bl.a. en VD, CFO, CTO och COO. Antalet heltidsanställda ökade från cirka 100 till över 600.

Flera initiativ genomfördes under Valedos ägande för att skapa en nationell marknadsledare inom tjänster till bostadsrättsföreningar i Norge:

 • Koncernnamnet Sefbo lanserades 2020, med lokala varumärken att samexistera med Sefbos varumärke
 • Tillsättande av en extern styrelse med erfarenhet av att växa och utveckla företag inom tjänstesektorn
 • Förstärkning och professionalisering av organisationen
  • Rekrytering av en VD, CFO, CTO och COO
  • Skapande av en koncernorganisation med decentraliserad struktur
 • Organiska initiativ
  • Upphandlingsinitiativ med +50 koncernavtal inom t.ex. försäkring, bensin, arbetskläder etc. som förhandlats fram med betydande besparingar som resultat
  • Strukturerat kunskapsutbyte mellan koncernbolagen
  • Betydande tillväxt uppnådd genom korsförsäljning av tjänster till Sefbos befintliga kunder
  • Realisering av synergier, inklusive t.ex. ruttoptimering och förbättrad beläggningsgrad
 • Investeringar i IT och digitalisering
  • Utveckling och implementering av interna operativa IT-system för att förbättra kunderbjudanden, merförsäljning till befintliga kunder, förbättrad operativ effektivitet etc.
  • Utveckling av digitalt tjänsteerbjudande till Sefbos kunder
 • Över 30 tilläggsförvärv genomfördes för att öka den geografiska närvaron och tjänsteutbudet
 • Hög kund- och medarbetarnöjdhet
 • Ett brett delägarprogram implementerades för de anställda i syfte att skapa en gemensam agenda


Försäljning av Sefbo

Efter inkommande intresse från PHM Group (en grupp med ett liknande erbjudande fokuserad på den nordeuropeiska marknaden), fördes bilaterala diskussioner i början av 2023 vilket ledde till att ett erbjudande för Sefbo presenterades i juli 2023, som tog i beaktande Sefbos strategiska position och synergipotential mellan PHM Group och Sefbo. Detta ledde till att transaktionen genomfördes i september 2023.


VALEDO AVYTTRAR SEFBO

Valedo Partners III AB (“Valedo”) har avyttrat Sefbo Holding AS (“Sefbo”) till PHM Group. Under Valedos ägarskap har Sefbo vuxit mer än fem gånger och breddat sitt kunderbjudande till att bli en fullserviceleverantör till norska bostadsägare och bostadsrättsföreningar.   “Jag vill tacka vår personal, ledningsgrupp, styrelse och ägare för deras insatser under de senaste fyra

Läs hela nyheten

Valedo investerar i Sefbo, en av Norges ledande leverantörer av tjänster till flerbostadshus

Valedo Partners III AB (”Valedo”) har genom skapandet av Sefbo investerat i över 15 verksamheter som tillsammans utgör en av de ledande leverantörerna av tjänster till flerbostadshus i Norge. Den nyskapade gruppen har totalt ca 500 anställda och en kundstock på ca 2 000 flerbostadshus i flera norska städer, inklusive Oslo, Fredrikstad, Stavanger, Ålesund och

Läs hela nyheten