INOM

Investeringsår: 2009
Status: Tidigare
Bransch: Vård/omsorg

Webbplats: www.inom.com
Ladda ner fallstudie: Inom.pdf

Skapandet av Nordens ledande aktör inom psykiatrisk vård och omsorg samt psykosocialt förändringsarbete i egen regi

Efter Valedos investering i INOM 2009 utvecklades bolaget från en lokal aktör i södra Sverige till Nordens ledande företag inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Under Valedos ägande har INOM även blivit erkänt för att erbjuda en hög vårdkvalitet och för att ha utvecklat hela branschen genom satsning på förbättrade behandlingsmetoder. Totalt genomfördes 16 tilläggsförvärv för att stärka kompetensen och tjänsteerbjudandet. Se fallstudie

Bakgrund

INOM grundades 2009 då Valedo investerade i Björkviksgruppen, vilket var den första byggstenen i INOM. Under 2007 genomförde Valedo en omfattande studie av den svenska marknaden för vård och omsorg. Psykiatri identifierades som ett intressant segment med stor utvecklingspotential då marknaden var mycket fragmenterad med ett stort antal regionala och lokala företag. Dessutom fanns det en tydlig outsourcingtrend från offentliga till privata alternativ. Efter att ha följt branschen i två år skapade Valedo INOM 2009 genom att investera i Björkviksgruppen, en marknadsledare i Skåne med historik från 1970-talet och med ett gott rykte för att framgångsrikt behandla vuxna patienter med komplex psykiatrisk problematik och dubbeldiagnoser – en lämplig plattform för Valedo att skapa en nationell högkvalitativ marknadsledare. I samma genomlysning av den allmänna vårdmarknaden identifierades även LSS-segmentet, vilket resulterade i investeringen i Solhagagruppen (autismomsorg) 2007. Med erfarenheten från att ha byggt Solhagagruppen (ägandeperiod 2007-2010) och konsoliderat marknaden för autismomsorg, kunde Valedo bidra med viktig kompetens och kunskap i att skapa en ledande nationell grupp även inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete.

Vad har åstadkommits

Med Valedo som ägare utvecklades INOM till Nordens ledande aktör inom psykiatrisk vård och omsorg samt psykosocialt förändringsarbete i egen regi. Under Valedos ägandeperiod har INOM även blivit erkända för att överlag erbjuda marknadens bästa vårdkvalitet. Sedan 2009 har INOM vuxit från en omsättning på SEK ~100 till ~900 miljoner samt närvaro endast i Skåne till en rikstäckande närvaro i Sverige samt en stark ställning i Norge. Samtidigt har tjänsteutbudet utvecklats från att endast omfatta vuxna till att täcka patienter i alla åldrar, oberoende av behandlingsbehov. INOMs breddade erbjudande har lett till ökad stabilitet, bättre förståelse för patienternas behov och förbättrad vårdkvalitet, oavsett patientens ålder och psykiatriska tillstånd. Dessutom startades INOM Akademin 2010, som genom samarbete med forskare och universitet, utvecklar och förbättrar evidensbaserade behandlingsmetoder och därigenom lyfter standarden i hela branschen.

Hur har vi arbetat

I skapandet av den ledande högkvalitativa aktören inom psykiatrisk vård och omsorg samt psykosocialt förändringsarbete har ett antal initiativ genomförts mellan 2009 och 2013:

  • Implementering av ett koncerngemensamt kvalitetssäkringssystem och ISO-certifiering av alla enheter
  • Etablering av INOM Akademin som, i samarbete med ledande forskare och universitet, utvecklat och förbättrat behandlingsmetoder
  • Sexton tilläggsförvärv genomförda för att stärka tjänsteutbud och geografisk närvaro
  • Nära 10% organisk omsättningstillväxt genom ett antal utvecklingsinitiativ, nyöppnade enheter samt breddat tjänsteerbjudande
  • Expansion till Norge
  • Styrelse och ledning har stärkts upp med ett antal nyckelpersoner med erfarenhet av att växa samt utveckla vård- och omsorgsbolag
  • Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten
  • Nyckelpersonal i INOM har erbjudits delägarskap för att skapa långsiktighet och en gemensam dagordning för att bygga och utveckla bolaget på ett ansvarsfullt sätt

Försäljning av INOM

Efter att Valedo varit ägare i mer än fyra år hade INOM överträffat de ursprungliga planerna som gjordes vid tidpunkten för investeringen och bolaget var redo för en ny majoritetsägare. När Valedo blev kontaktade av potentiella köpare under sommaren 2013, inleddes därför en begränsad försäljningsprocess, och under hösten fördes dialoger med några utvalda intressenter. Dessa diskussioner resulterade i att INOM förvärvades av Humana i december 2013. Humana är den ledande svenska leverantören av omsorg till funktionshindrade, med erbjudande inom personlig assistans, psykiatrisk vård, psykosocialt förändringsarbete samt äldreomsorg.


Valedo avyttrar INOM till Humana

Valedo Partners Fund I AB (”Valedo”) har undertecknat avtal att sälja INOM – Innovativ Omsorg i Norden AB (”INOM”), Nordens ledande aktör inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi, till Humana, Sveriges största företag inom personlig assistans. INOM skapades 2009 när Valedo genomförde en plattformsinvestering med en vision att skapa Nordens ledande företagsgrupp inom

Läs hela nyheten

Namnbytet klart – nu vill INOM sätta en ny standard

Den 21 oktober byter Svenska Specialistpsykiatrigruppen (SSPG) namn till INOM Innovativ Omsorg i Norden AB - Det nya namnet speglar våra ambitioner och verksamheter bättre, säger Ulrika Östlund, koncernchef. INOM erbjuder kvalificerad specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i Sverige och Norden. Koncernen består av ett tiotal framgångsrika svenska företag som gått samman för att

Läs hela nyheten

SSPG växer via förvärv

Specialistpsykiatrigruppen fortsätter att växa och blir en av Sveriges ledande fokuserade koncerner inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete genom förvärv av ytterligare fyra verksamheter SSPG är en växande aktör inom specialiserad psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi. Koncernen erbjuder utredning, heldygnsvård, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av barn, ungdomar, familjer och vuxna med

Läs hela nyheten

Valedo ny huvudägare i specialiserad psykiatrikoncern

Valedo har under sommaren tecknat avtal om att förvärva och kombinera två regionalt ledande psykiatriska vård- och omsorgsverksamheter, Björkviksgruppen i Skåne och Neuropsyk i Hälsingland. Båda verksamheterna arbetar med individfokuserad avancerad utredning, vård och behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av individer med olika typer av allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Koncernens nya moderbolag kommer att

Läs hela nyheten