Välkommen

Valedo är en tillväxtorienterad svensk investeringsgrupp. Vi är ett aktivt stöd till företagsledningar i genomdrivande av långsiktiga värdeskapande initiativ och för att stärka företags marknadspositioner. Långsiktigt värdeskapande inbegriper inte bara omsättnings- och vinsttillväxt utan även investeringar i produktutveckling, sälj och marknadsföring och fokus på ökad kund- och personalnöjdhet.
World Trade Center, Kungsbron 1, F7, 111 22 Stockholm Tel: +46 8-678 08 50, Fax: +46 8-678 08 51, info@valedopartners.com
World Trade Center, Kungsbron 1, F7, 111 22 Stockholm Tel: +46 8-678 08 50, Fax: +46 8-678 08 51, info@valedopartners.com